Purnam Jóga Purnam Jóga

Shakti Flow - 2012. 11. 06.

Kétségtelen, hogy a világ változásért kiált. Egyre több ember érzi azt, hogy irányt kell váltani, új értékrendet kell felállítani és át kell formálni a jelenleg uralkodó mentalitást. A régi hitrendszerek megdőlni látszanak és lassan-lassan az anyag talán elveszti uralmát a szellem felett, s az emberek más utakon kezdik keresni a teljességet és a boldogságot. A jelenlegi nehézségek, melyeket legtöbben tapasztalunk, sokakat eljuttatnak arra a mélypontra, ahol a radikális változások és felismerések jelennek meg, s ahonnan egyenes út vezet felfelé, bár az eddigitől eltérő irányba, melyek valóban maradnadó értékek megtalálásán és feldezésén, megtartásán alapulnak, s az élet eseményeinek más aspektusból való szemlélést inspirálják. A korábban közhely egyre inkább alapigazsággá válik, hogy sem a pénz, sem az anyagi javak nem boldogítanak és a testi lelki egészség talán többet ér, mint a presztízs diktátorai által elvárt státuszszimbólumok hajszolása. Mindaz, ami a jelenlegi világot formálja, azok a dolgok, amelyek markánsan megjelennek benne erősen férfias energiák. Anyagiság, pénz, rang, hatalom, elnyomás, háborúk és viszályok mind-mind ennek az erőteljes férfi minőségnek a jelenlétét jelzik, s mint tudjuk a világ egyensúlyát a férfi és a női minőségek, aspektusok és energiák együttes munkája teheti teljessé. Ahogy az emberi kapcsolatokban, párkapcsolatokban is csak egy teljes értékű nő és egy teljes értékű férfi tud egyensúlyt teremteni, ugyanúgy nyilvánul meg ez a kapcsolat, mint szükséges koalíciója a világ élhetőségének kialakításában. Ehhez persze nem árt tisztában lenni a férfi és női szerepekkel, lelki fejlődésüknek nem csak egyéni, de kollektív folyamatával, s a férfi és női minőségben megélt életben szunnyadó lehetőségekkel és feladatokkal, melyek túlmmutatnak az egyéni sorsutakon, s az egyén kollektívája felé irányuló felelősségét jelzik. Ahhoz, hogy a megszokott és egyre inkább elutasított mederből kiléphessünk, túl kell lépni az egyén egyedülállóságán és kicsiségén, vagy jelentéktelenségén és el kell hinnünk, hogy a változások, amiken kersztülmegyünk, a körülöttünk lévő világot is megváltoztathatják. Meg kell értenünk, hogy a fejlődésünk nem csak személyes okokból szükséges, hanem sokkal szélesebb spektrumon kínál lehetőségeket, amelyek az egyén és a társadalom között fennálló szüntelen és megszakíthatatlan kölcsönhatásról tanúskodnak.

Nekünk nőknek nagy szerepünk van a világ sorsában, hiszen mi képviseljük azokat a minőségeket, amelyek finomabbá, megengedőbbé, de szeretettelibbé tehetik első sorban a kapcsolatokat, amelyben az önmagunkkal való kapcsolat ápolása is beletartozik. Az a nő vagy férfi, akit gyermekkori traumák, vagy fiatalfelnőtt korban megélt kudarcok irányítanak és mozgatnak nem hozhatnak békét a világba, mert tetteik mögött folyamatos önkárpótlások, önigazolások, vagy akár elégtétel vételek motiválnak, mozgatnak. Ezért is nagyon fontos szerintem az a tendencia, amely mostanában átírja a szüléssel - születéssel kapcsolatos teóriákat, a gyermekekkel való foglalkozás megfásult "trendjeit" és egész más eszközökkel és módszerekkel segíti az egészséges és teljes értékű emberré válást, mely reményeim szerint majd egészséges társadalmat teremt.

Kétségtelen, hogy az elmúlt századok során a nő, mint emberi lény, mint lélek, mint anya, mint az utókor megteremtőjének és gondozójának felelőse egyaránt nagy megpróbáltatásokon ment keresztül. Mindaz, amit képviselünk, amit életre keltettünk a történelem során sokkszor üldözötté, elnyomottá és nem kívánatossá vált. Lassan a tudás nagy része mítoszok és mesék rejtett üzenetévé vált és ahogy megfigylejük a történelmünket a nők által képviselt lelkiség hiánya egyérteműen felborította a világ egyensúlyát.

Ma már egyre több helyen és egyre több eszközzel küzdenek a nők függetlenségükért és önmaguk, vagy éppen a szülés szabadságáért. Nagyon fontos, hogy mi nők visszanyerjük önértékelésünket, önismeretünket, szerepeinket, működéseink mozgatóit, s persze méltó helyünket a világ alakításában. Hiszen rajtunk is múlik, hogyan alakulnak a dolgok, ebben a változó korban. Persze más eszközöket kell használnunk mindehez, mint amit jelenlegi világban megszokott eszközök nyújtanak. Első sorban fel kell fedeznünk nőiségünk jelentőségét, meg kell gyógyítani saját sebeinket, anyáink és nagyanyáink ránk hagyott sebeit, hogy aztán teljes erőnkben és fényünkben ragyogva megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy másoknak is segítségére legyünk.

A Shakti Flow Yoga foglalkozásokkal, azt a célt tűztem ki magamnak, hogy mindazt a felfedezést és élményt megosszam másokkal, ami saját nőiségem felfedezésével, megélésével és kiteljesítésének élményével életem át az elmúlt időszakban. Fontosnak tartom ezeknek a tapasztalatoknak a továbbadást. Szeretném, ha minden nő felismerné, hogy a női létbe való születés már önmagában csoda, s mint a világ lelkének őrzői és lányai többre és nagyobb tettekre vagyunk hivatottak, mint a mostani sztereotpiák mutatják, teljesebb és boldogabb életet élhetünk, ha visszanyerjük a kapcsolatot önmagunkkal és engedjük kibontakozni, kiteljesedni azokat a képességeket, amelyek minden nőben ősidőktől kezdve szunnyadnak. Ez nekem is egy új kezdet, nem titkolt szárnypróbálgatás, hiszen eddig másként, más minőségben és aspektusokban tanítottam a jógát.

A nőiség legnevesebb tanítói arra sarkallnak bennünket, hogy hozzunnk létre "körök"-et, melyekben az együttlét, az intuitív segítés van jelen. Olyan eseményeket, ahol a nők egymás között, egymás által fedezhetik fel lényük ismeretlen területeit. Ahol felderíthetik életszakaszaik jelentőségét és szerepét, valamint azt, hogy miként tudják ezeket, minél inkább spirituális fejlődésük szolgálatába állítani. Ezekben az együttlétekben nagyon nagy erő rejlik. A csoport ereje segít átlendülni a nehézségeken, hiszen egymás sorsát fedezhetjük fel a történetekben, megélésekben. Tükröt tartunk egymásnak, s társaink legjobb segítői lehetünk abban, hogy jobb emberré, teljesebb nővé, hitelesebb anyává és a férfit inspiráló tárasakká váljunk.

Hívlak Téged is, ha nyitott vagy, ha szeretnéd elengedni az eddigi hitrendszereket és megtapasztalni, ki is vagy valójában és mire rendeltettél. Ha szeretnéd kiteljesíteni nőiséged, kapcsolatba kerülve önmagaddal, ezáltal segítve a női energiák új életre éledését. Először magunkért, ősökért, férfiért, családért, gyermekekért. Tégy egy utazást önmagadban és hagyd, hogy a benned formálódó erők általad a világot változtassák meg.

Ezeken az órákon egy körben dolgozunk, haszánljuk a jóga eeszközeit, de más ősi tudások eszközeit is segítségül hívjuk. Foglalkozunk archetípusokkal, misztériumokkal, női szerepekkel és életheyzetekkel... önmagunkkal. Mert ahhoz, hogy adni tudjunk meg kell tanulni önmagunk megajándékozását és ahhoz, hogy jót cselekedhessünk meg kell tapasztalni az önmagunkhoz való jóság támogatását, hiszen minden a magban kezd formálódni, s csak a benne működő és ható erők szabad áramlása révén tud a világ csodáját szolgáló virággá válni.

Regősvölgyi Regifacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló