Purnam Jóga Purnam Jóga

Jóga a gyógyulásban - jóga az egészségben

Minden természetes gyógymód és egészség megőrzési módszer alapja egy modell, amellyel igyekeznek megragadni az emberi létezés mibenlétét, annak mozgatóit és gyökerét. A történelemben számos jobb-rosszabb modell született az emberre. Az egyik ilyen modell pl. a klasszikus orvostudomány modellje, ami szerint az ember a test és kész. A pszichológia az embert testre és elmére bontja, vagy a legújabb trendek test-elme egységben aposztrofálják. A vallások testről és lélekről beszélnek, néha megjelenik a szellem fogalma is. A jóga abban különleges, hogy ember modellje öt rétegből áll, amellyel a legtöbb módszerhez képest jobban megközelíti a valóságot, ezért hatékonyságában kiemelkedő.

Emberi lényünk persze nem bontható rétegekre, hiszen egy bonthatatlan egység vagyunk, azonban a megértés és a problémák megoldása érdekében az elemzés nagyon hasznos lehet.
Lássuk, miképpen gondolkodunk a jóga elvei szerint, amikor is a lényünket alkotó rétegeink alapján elemezzük önmagunkat. Legközelebb pedig már konkrétabb példák alapján vizsgáljuk meg, hogyan tarthatjuk magunkat egészségesen mindennek ismeretében.

Az embert alkotó öt réteg

A problémákat mindig a gyökerüknél kell megragadjuk ahhoz, hogy hatékony eredményeket érjünk el egészségünk megőrzésében, vagy visszaszerzésében. A jóga ember-képének legalsó, legdurvább szintjén a fizikai test áll, amelynek részletes feltérképezésében orvostudományunk a történelemben először hihetetlenül kimagasló eredményeket ért el. A fizikai test betegségei azok, amelyek a legtöbbünk számára már kézzelfogható problémaként jelentkeznek, így lényegében betegségnek akkor nevezzük a problémát, ha már a fizikai testünkön mutatkozik. Tudnunk kell azonban, hogy amikor a fizikai testben megjelenik egy működési zavar, nagyon valószínű, hogy az valamelyik finomabb rétegünkben már jóval régebb óta jelen volt.

A fizikainál egyel finomabb szinten az energia-test áll. Ezt gyakran finom fizikai testnek is szokás nevezni, hiszen annyira közel áll még a megszokott hétköznapi test-tapasztalatunkhoz, hogy szinte tapintani lehet. Lényünk energiamezeje azonban a fizikainál finomabb erőtér, amelynek ugyanúgy megvannak a maga működési szabályai, mint a fizikai testünknek - gondoljunk csak a vérkeringésre, az idegek és a belső szervek működésére, stb. Energia-testünkben azonban ezek a működések nem érhetők olyan könnyedén tetten, hiszen ahhoz, hogy vizsgálhassuk őket kifinomult érzékelésre van szükség. Az energiamezőnk műszeres vizsgálata még nem elég meggyőző, ezért a klasszikus önvizsgálati módszerek több eredményre vezetnek ezen a területen.

Az elme az energiamezőnknél is finomabb működési tulajdonságokkal bír. A harmadik szinthez az elme működések tudatos területe tartozik. A tudatunkban folyó gondolatok, érzelmek, érzések azok, amelyek ennek a rétegnek a tartalmát jelentik, s amelyek nagymértékben befolyásolják létezésünk milyenségét. Sokszor hallani, olvasni mostanában, hogy a gondolataid meghatározzák a sorsod. Igen. A jóga szellemében is igaz ez, hiszen a tudattartalmunk nagyban befolyásolja azt, hogyan működik szervezetünk, milyen változások állnak be benne az idők folyamán, vagy hogy képesek vagyunk-e kilábalni egy adott problémából, ha már az megjelent. Tudatunk tisztán tartása ezért elengedhetetlenül fontos.

A negyedik szint még mindig az elme mezeje. Azonban ez már ismeretlen világ, mert tudatunk nem terjed ki az elme egész területére, annak nagyobbik része rejtve marad előlünk, s csak időnként jövünk rá, hogy befolyással van életünk egészére. Ez a tudattalan felmérhetetlen tárháza. Az itt működő befolyásoló tényezők úgy hatnak ki életünkre, hogy sokszor még hosszas belső munkával is nehéz megállapítani, hogy pontosan mi is van a háttérben. A jóga ehhez különleges eszközöket használva mégis hozzá segít, de ezekről az eszközökről majd legközelebb. Most első körben ismerjük meg azt az öt réteget tartalmazó rendszert, amiben a későbbiekben gondolkodhatunk.

Ötödik szinten az elmét is meghaladjuk. Ezt a jóga filozófiája öröm-testnek nevezi. Itt már minden amit mondani lehet, nem érvényes, hiszen meghaladva az elme szintjét, túl kell lépnünk a verbalitáson. A verbálisan kimondható dolgok csak az elme folyamatokban, vagy az annál durvább területeken vannak segítségünkre, s még ott is meglehetősen korlátozott formában. Itt, ahol lényünk legfinomabb régióiba tekintünk, a szavak elenyésznek és értelmüket vesztik. Ez a dolgok önmagukban látásának a területe, az a szint, ahol már nincs bennünk tévedés, nincs bennünk hiba, nincs bennünk kérdés. Ez az a tér, ahol mindannyian egységben olvadunk össze.

A betegségek oka

Manapság divatos azt mondani, hogy minden betegség lelki eredetű. Az óvatosabbak úgy fogalmaznak, hogy a legtöbb. Ez azonban a jóga fent bemutatott elemzésében egyáltalán nem igaz. Az tény, hogy bár egy betegség gyökere a fent említett öt réteg bármelyikéből kiindulhat, de legalábbis az alsó négyből biztosan, hatása érezhető lesz mindegyikben. Példának okáért vegyünk egy térdfájdalmat, amely mögött egy ízületi gyulladás van. Ha ez a betegség fizikai eredetű, akkor is változásokat fog okozni az energiaáramokban. De befolyásolja a tudattartalmat is, elménk megtelik a fájdalommal és az ahhoz kacsolódó gondolatokkal. Tudattalanunkban is változást idéz elő, hiszen elindíthat tudattalan elmefolyamatokat, vagy új nem kívánatos drive-okat hozhat létre. Ugyanakkor teljes mértékben képes eltakarni előlünk legtisztább önmagunk fényét is.
De ugyanígy van ez akkor is, amikor a probléma mondjuk az energetikai vagy az elme egyik szintjéről indul ki. Hatása megmutatkozik minden régióban.
Ez azonban kezünkbe adja a megoldást is. Ha minden régióban tapasztaljuk a probléma hatását, akkor bármelyik területet kezelve hathatunk a probléma gyökerére is. Természetesen leghatékonyabban akkor oldjuk meg a problémát, ha közvetlenül a gyökerénél ragadjuk meg azt, de a jóga eszköztárában általában minden területen támadunk egyszerre.
Így fogjuk megközelíteni a kérdést a következő alkalmakkor.

Természetesen ezzel az elemzés nem teljes, hiszen ezen alkotó rétegeken túl a különböző elemek (szám szerint öt) is meghatározza működésünket, sőt az egyes rétegekben működő különböző, az adott rétegnek megfelelően differenciálódott minőségek is. De ezekről majd legközelebb.

Bálint János
www.purnam.hu
yoga@purnam.hufacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló