Purnam Jóga Purnam Jóga

Életünk és a csakrák 6. - A Homlok központ

Már többször leszögeztük azt, hogy miképpen álljunk hozzá a csakrák világához. Említettük, hogy egyrészt fizikai szervérzet-területek, szerv-csoportok, másrészt energetikai központok, harmadrészt pszichikus területek, melyekben a mentális működéseink egy részét érhetjük tetten.
Ezen kívül azonban van még néhány megközelítése, értelmezése ennek a tannak.

A csakrák, mint szellemi lépcsők

Az egyik ilyen érdekes tanításban a csakrákat a szellemi fejlődés tereinek tekintik. Ennek értelmében a csakrák szintjén való tudatosodás megfelel egy-egy szintnek a szellemi előrehaladás területén. Ha ilyen megközelítésben szemléljük az egyes csakrákat, akkor az alsó központ az anyagias, durva szint, amikor az ember el van foglalva az anyagi javak megszerzésének örömeivel és szenvedéseivel. Ezen a szinten a puszta túlélés a tét, akár ténylegesen, akár vélt módokon. Sok esetben látok olyan embereket, akik nagyon jó anyagi nívón élnek, mégis megragadtak az egyes központ szintjén, és idejük nagy részében a puszta tárgyi szerzés és birtoklás köti meg az elméjüket. A tárgyi birtokvágy alól nehéz szabadulni, ugyanis ez erősen a biztonságérzés hiányához kapcsolódik, azaz mindaddig nem léphet túl rajta az illető, amíg a lelkében biztonságban nem érzi magát. Ez azonban nem következhet be anyagi javak felhalmozásával, mert a biztonságérzet hiánya nem az anyagi javakban való hiányt szenvedés miatt, hanem sokkal inkább gyermekkorban a szülői és nevelői gondviselés hibáinak okán alakult ki. Ha valaki tehát felül szeretne emelkedi a puszta létfenntartás vegetáló életformáján, akkor az életbe vetett bizalmát kell megerősítenie, és ki kell alakítania a biztonságérzést, aminek segítségével otthon kezdi magát érezni a világban. Sokan arra panaszkodnak nekem, hogy nem értik, hogy mit keresnek ebben a világban. De ennek nem az az oka, hogy valami félreértés történt a teremtés során, hanem az, hogy az alsóközpont ilyetén rabjai.
Ha a szellemi előrelépés megtörténik, akkor az ember a 2. központ területén találja magát. Ez az ösztönök birodalma. A megérzések itt igen erősen formálják az ember tudatfolyamatait. Vannak olyanok, akik ezoterikus dolgokkal foglalkozva megtapasztalják, hogy a megérzéseik kiváló utat mutatnak nekik. Erre azt kezdik hinni magukról, hogy már nagyon magas szintű szellemi mesterekké váltak, de a legtöbb esetben ez mindössze a második központ ösztönvilágának a dominanciáját mutatja, ami önmagában nem kis lépés, de még nem a tudatosság hatodik központba helyeződésének tisztánlátása. Sőt. Az ösztönökbe és vágyakba ragadt ember ki van szolgáltatva az ösztönök taszigálásának, ami fölött kontrollt csak úgy szerezhetünk, ha még feljebb emeljük magunkat a harmadik központ szintjére. Aki ide jutott szellemi előremenetelében az személyes ereje birtokába került, már nem az ösztönök és a vágyak, és nem is az önfenntartás szükségletei kötik meg. Az ilyen ember urává válik testének és személyisége erőt és önbizalmat sugároz. Úgy mondják, hogy aki az alsó három központ fölé képes emelkedni, az bizonyára eléri a Nirvánát.

A csakrák, mint világok

Van még egy érdekes nézet, amely szerint a csakrák sem ez, sem az, meg mindegyik is, de legfőképpen mindössze csak szimbólumok. Szimbólumai ama hét világnak, amelyen át kell az emberi lénynek hatolni, hogy elérje a legfelsőbbet, amikor minden illúzó lehull, amikor elérjük a tiszta, rezzenéstelen, mozdulatlan, igaz tudatosság állapotát, amikor minden téves önazonosság végre megszűnik, s mi felismerjük, hogy nem a test vagyunk, nem az elme vagyunk, nem az ösztönök vagyunk, még csak nem is a felsőbb tudatosság vagyunk, hanem a kifejezhetetlen Egy, ami önmagában nyugszik.
De idáig még számos lépést kell tennünk. Egy ilyen lépés a homlok központ trenírozása és egyensúlyba hozása.

A homlok csakra

Hatodik fő erőközpontunk az értelmi és érzékelési térületekért felelős. Fizikailag a homlok közepétől a koponyaűrön át a legfelső nyakcsigolyáig jelentkezhetnek a homlok központ érzetei és áramlásai.
A szervek szintjén ide kapcsolódnak a szemek, az agy, a koponya, az arc, az orr és az orrüreg, a homloküreg területei. Mentálisan a tisztánlátás, az értelem tisztasága kapcsolódik ehhez a központhoz.

Ha tehát azt szeretnénk, hogy jobban értsük mindazt, ami velünk történik, akkor a homlok központton kell kontemplációs gyakorlatot végezzünk, melynek során fel is tehetjük magunknak a minket foglalkoztató kérdéseket, amire aztán a kontemplációt folytatva olyan intuitív válaszokat fogunk kapni, amelyek nem a szokásos logikai következtetés útján érkeznek a tudatunkba, hanem képek, érzések, esetleg hangok vagy emlékek sora bontakozik ki előttünk, amelyek segítségével próbál elménk útba igazítani minket.

Ugyanez a helyzet akkor is, amikor valami fizikai problémánk van az adott területeken. Mondjuk rendszeres fejfájás gyötör, vagy arc és homloküreg gyulladásunk van. A homlok központon végezve meditációs gyakorlatokat, sokban segíthetjük az ilyen jellegű betegségek megszüntetését.

Gyakorlatok a 6. csakrára

A homlok központnak nem nagyon akad testgyakorlata, lévén ez a tudatosság és az értelem tere. Azonban számos légzőgyakorlat, mentális gyakorlat és meditációs technika segíthet abban, hogy ez a központ kiegyensúlyozottá váljon, s így értelmünk kristály tisztává, döntéseink bölcsességgé nemesüljenek.

Légzőgyakorlat: Nadi Shódanam - a váltott orrlyukas légzés. Ezt egyik-féleképpen úgy végezhetjük, hogy leülünk egy kényelmes ülő helyzetbe, majd a figyelmünket az orrnyílásokhoz irányítjuk. Megfigyeljük, hogy melyik orrnyílás a nyitottabb, és hogy a zártabbon is képes-e a levegő áramlani. Ha igen, akkor az egyik kezünket használva elzárjuk a zártabb orrnyílást, majd nagyon puhán lélegezve kilélegzünk a nyitottabbon. Ezután ugyanitt belélegzünk, majd kilélegzünk a zártabbon a nyitottabbat lezárva. Aztán már folyamatosan cserélgetjük így: balon be jobbon ki - jobbon be balon ki. Addig végezzük, amíg meg tudjuk őrizni a puha légzést, de legfeljebb 20 kört.

Tisztítás Kapalabháti - Ezt nem írjuk le, ebben a cikkben, mert elsajátítása nagy gondot és akár több hetes előkészületet igényel. Megtanulásához feltétlenül keresni kell egy tapasztalt jógatanárt.

Mentális gyakorlat: A homlok központ színe az ibolya. Ezt a színt képzeljük el fényesen ragyogni a homlok központ terében, természetesen azzal a gyakorlattal összefonva, amit a korábbi levelekben már leírtunk a csakrákhoz. Valamint képzeljük el, hogy a légzés a homlok központon át áramlik be és ki.

Mantra: Ennek a központnak a hangja az OM. Az OM mantra négy hangból áll valójában, és mindössze a neve az OM. Az első hang egy halk A, amit egy erőteljes U követ. Ezután egy elcsendesedő M következik, majd a Csend. Mind a négy hangot ugyanannyi ideig tartjuk, beleértve a csendet is. Tartozik hozzá egy légzés, aminek segítségével pontosan kiejthetjük az OM mantrát. Ez a teljes jógalégzésnek egy módosított formája, amikor fordított kilégzéssel, azaz felülről lefelé engedjük ki a levegőt. Ha így gyakoroljuk, az OM mantra létrehoz egy sajátos rezgést az energiamezőnkben és harmonizálja a homlok terét.

Meditáció: Üljünk le kényelmesen, hunyjuk be a szemünket. Végezzük el a váltott orrlyukas légzést. Majd szemléljük a légzés finom áramlásának képzetét a homlok bőrén. Majd hagyjuk, hogy ebben a szemlélődésben tova tűnjenek a gondolatok és beálljon a mély belső Csend.

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló