Purnam Jóga Purnam Jóga

Életünk és a csakrák 2.

Sok visszajelzés és kérdés jelezte nekünk, hogy témánk nagy érdeklődésre tart számot. Így most onnan folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk.

Néhány gondolat emlékeztetőül és elöljáróban

A csakrák felfogása és értelmezése részben fizikai szintű, a szervek működése és problémái szintjén, részben energetikai, részben pedig pszichikus, azaz az elme működéseink szintjén ragadható meg.
Sokszor hallani a pszichés folyamatok tárgyalása közben a "lelki probléma" kifejezést. Ez a jóga terminológiájában azonban nem helyes, mivel a jóga fogalomkörében a lélek némileg magasabbrendű megnyilvulás, mint a psziché, amelynek bizonyos folyamatai a pszichológia terminológiájában nyerték el a "lelki" jelzőt. Mi tehát a lélek fogalmán mást értünk, mint gondolatfolyamatok és érzelmek áramló sokaságát. De hogy mit is, arról majd egy későbbi cikkünkben részletesebben szólunk.
Tény azonban, hogy az elmefolyamatok nagy mértékben befolyásolják a testi- és energetikai folyamatokat. Lényegében minden változás az elmében létrehoz változásokat a fizikai test és az energia mező szintjén is. Mivel az energiamező szubtilisabb mint a testünk, ezért természetesen a test lassabban alakul át, mint az elme, de előbb vagy utóbb a testben is megjelennek a változások. Hogyan lehetséges ez?

A test versus elmefolyamatok

A test működéseit az elmefolyamatok több szinten is befolyásolják. A modern pszichológia nem véletlenül immár egységes test-elméről beszél, mivel ezek a folyamatok annyira összetettek és összefonódottak, hogy nem lehet önmagában csak testi vagy csak elmebeli folyamatokról izoláltan gondolkodni. Az összetettség azért is bonyolult, mert a folyamatok nem csak egyirányban befolyásolják egymást, hanem oda-vissza ható mechanizmusokkal állandó önszabályozást végeznek. Így pl. ha valakinek fáj a lába, annak könnyen lehet egy mentális probléma a hátterében, mert mondjuk rosszban sántikál, de ha elkezd fájni a láb, azt nem ússzuk meg valamilyen mentális változás nélkül, hiszen a fájdalom ellen tiltakozás, a fájdalom miatt rossz közérzet alakulhat ki.
De finomabb szinten is működik ez az egymásra hatás. Ha valaki stresszes, akkor a test különböző területein feszültségek keletkeznek. Így pl. a nyak, és a vállöv területén, valamint a felső hátban. De ha ezeken a területeken izomgörcsök maradnak fenn, már önmagukban elegendők ahhoz, hogy stresszes állapotot hozzanak létre a szervezetben, pedig igaziból nincs is stressz helyzet. Ezért fontos különben az, hogy mindenki egy héten legalább egyszer jó alaposan át legyen masszírozva.
Természetesen az együttműködés test és elme között még az ennél is finomabb szinten is tetten érhető. Ha rossz a kedvem, megváltozik az arcom és a testtartásom és a hangom se derűt fog sugározni. Azonban ha elkezdek összegönyedten járni, lógó orral, és unott hagsúllyal beszélek, akkor hamarosan érezni fogom magamban a hangulati változást is. Persze ez igaz arra is, ha mondjuk épp önbizalomhiánnyal küszködünk és összetörten, önmagunk romjai felett keseregve várjuk a végítéletet. Ha ilyenkor kihúzzuk magunkat és egyenesen tartott fejjel előrenézünk egy darabig, néhány perc múlva észrevehetjük, hogy kezdjük lassan más színben látni a dolgokat, kezdjük észre venni a megoldásokat és a lehetőségeket és a korábbi lelki állapot szertefoszlik.

Az energiamező reakciói

Ahogyan a test hat az elmére és fordítva, ugyanígy van ez az energiamezőnkkel is. Mivel ennek tapasztalásához kifinomult érzékelésre van szükség, ezért erről csak keveset szólunk.
Az energiamező változásai olyan halovány érzettapasztalatként jelentkeznek először, amelyeket akár össze is lehet téveszteni a képzelet művével. Ez azonban veszélyes dolog, mivel ha már az elején nem tudjuk megkülönböztetni a képzeletet a valóságtól, akkor később a képzeletünk olyan intenzív tapasztalatokat vetít nekünk, amelyekről szentül meg lehetünk győződve, hogy igaziak, pedig az energiamezőnk egészen másképp működik, mint ahogy épp tapasztaljuk. Sajnos manapság az energia kérdése divatos az ezoterikus érdeklődésű emberek között. Azonban csak kevés helyen tanítják azt, hogy hogyan is lehet az energiamezőt helyesen érzékelni, és hogyan lehet az energiamezőt igazából a képzelettől elválasztva pontosan megfigyelni. Sőt, akinek erre képessége van, még ki is emelkedik a tömegből, már már mint látnok, de valójában ez egy természetes dolog kéne hogy legyen. Tanulás kérdése.
Hatásmechanizmusában ugyanaz zajlik, mint a test és az elme között. Az energiamező azonban finomságában a kettő között helyezkedik el és hatással van rá mind a fizikai test aktuális állapota, mind az elme folyamatok.
De az energiamező változásai is kihatnak mind a fizikai testre, mind az elmefolyamatokra is. Így lehetséges pl., hogy valakinek eneregtikai okokból alakul ki valamilyen betegsége, vagy rossz hangulata, esetleg nem kívánatos gondolatai. Bár azt hisszük, hogy a gondolatainkat az elme befolyásolja kizárólag, valójában nagyon is intenzív hatással van rá mind a test, mind az energiamező változása.

Mindezek megértése és elfogadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy azok a gyakorlatok és gondolatok, amelyek a csakrákkal kapcsolatban itt szerepelnek, valódi megértésre találjanak és hasznos segítséget jelenthessenek a mindennapokban.

A második központ - szex csakra

Úgy vettem észre, hogy mostanában a legtöbb érdeklődés ezt a csakárát övezi. Nem véletlen.
Míg a legalsó - gyökér központ a biztonságért felelős, azaz mind a lelki, mind az anyagi biztonságunk szemponjából meghatározó, addig a második központ a második legfontosabb dologért felel, ami az ember életében nélkülözhetetlen: az emberi kapcsolatokért - és nem csak szexért.

A második központ tere

Üljünk le most is törökülésben, vagy kényelmesen egy karosszékbe, de legjobb, ha valamilye egyenes támlájú széket használunk, ha nem tudunk magunktól kényelmesen egyenes háttal ülni. Utána most is figyeljük a légzést néhány percig az orrnyílásoknál, hogyan kelti a finom érzeteket az áramló levegő a belégzéskor és a kilégzéskor is.
Amikor már valamelyest lecsendesedett az elménk és a figyelmünk megnyugodott, akkor összpontosítsunk az alhas területére és tudatosítsuk a teret a keresztcsont és a hasfal között. Ebben a térben lelhető fel a második központ energia tere. Figyeljük meg, hogy milyen érzetek és áramlások tapasztalhatók ebben a térben, illetve azt, hogy mekkorának érezhető ez a tér, van-e valamilyen különös formája. Talán észreveszünk néhány olyan áramlást, amely összefüggésben áll a légzéssel.
Így figyeljük ezt a területet néhány percig, majd ismét vigyük a figyelmünket az orrnyílásokhoz, és ott zárjuk le a megfigyelési gyakorlatot.

Testi összefüggések

A szex csakránk tehát az alhas területén érzékelhető. Az itteni szervek működése megmutatja azt, hogy ez a központunk milyen állapotban van.
A medence szervei, úgymint a petefészek, a méh, illetve férfiaknál a prosztata működéseinek anomáliái a második központhoz tartoznak. Ez a központ irányítja a veséket és a hólyagot, és részben a vastagbelet is. Ide kapcsolódik a csípő problémák nagy része, de ennek a központnak a problémái kisugárzódnak a test egész területére, így néha nem egyértelmű, honnan is származik egy-egy gond. Ezért célszerű összetett problémahalmaz esetén megkérdezni egy hozzáértőt.
Előfordulhat, hogy a csakráink kiemrült, vagy túltöltött állapotban vannak. Általában ilyenkor okoznak eltérő szervi működéseket és valamilyen mentális változást.

Mitől lehet kimerült a szexközpont? Az egyik nagyon fontos megjegyzendő a túlzásba vitt szexuális élet. Ez ugyanis minden tekintetben kimeríti ezt a teret és különböző fizikai és mentális problémákat vetít ki más területekre. A túlzásba vitt szexuális élet azt jelenti, hogy az ember nem a saját nemi ritmusának megfelelően él, hanem még mielőtt a különben intenzív immundepressziós hatással rendelkező orgazmusai után újratöltődne, újra kimeríti magát. Sok-sok olyan emberrel találkoztam, akik gyakorlatilag ivarérett koruk elérése óta folyamatosan túlmerítik magukat, akár párkapcsolatban élnek, akár nem. Elgondolkodtató. Ahogy így elnézem, különben ez társadalmilag is valószínű tendencia. Pedig sok problémánk, különösen az emberi kapcsolatok terén helyreállna ebben az országban, ha az emberek megfelelően kezelnék a szexualitásukat. Erre még várni kell, de azért mi megtehetjük, hogy odafigyelünk néhány dologra.

Mentális összefüggések

A szex csakra helyes működése közben kapcsolataink kiegyensúlyozódnak. Szeretünk mások társaságában lenni és mások is szeretik, ha velük vagyunk. Természetesen legélesebben a párkapcsolatban mutatkozik meg ennek a központnak a működése.
A kiegyensúlyozott párkapcsolat mutatja, hogy minden rendben van-e ezen a területen vagy nincs. Azonban ha nincs, akkor ennek a területnek a fejlesztésével, energetikai és fizikai gyakorlatokkal, no meg élethelyzetekre adott tudatos helyes válaszokkal kiválóan javíthatunk nehézségeinken. Néhányan úgy gondolják - különösen férfiak - hogy a szex központ kimerültsége abban áll, ha nem képesek szexuális életet élni. Ám az a helyzet, hogy akkor is kimerült, ha másra se tudunk gondolni, és folyton elönt minket a vágy. Aki ismeri a kimerültségből fakadó vágyat és a feltöltöttségnél jelentkező vágyat is, tudja, hogy markáns különbség van a kettő között.

Ha a kapcsolatunkban azt tapasztaljuk, hogy elnyomottak vagyunk, vagy épp uralkodunk a párunk fölött és kihasználjuk, vagy ha mellőzöttnek érezzük magunkat, biztos, hogy van feladatunk a második központ tekintetében. Előfordulhat, hogy amikor elkezdjük a munkát és bennünk alakulni kezd valami, különös módon a környezetünk is alakulásnak indul. Sokan másokat hibáztatnak sanyarú helyzetükért. Észrevehetjük azonban, hogy ha magunkkal foglalkozunk, akkor átalakulnak az emberek körülöttünk. Jóllehet, megtörténik, hogy mondjuk pl. egy elnyomott nő, amikor kiegyensúlyozza a szexközpontját, kicserélődik a párja, de néha a pár csak belülről cserélődik ki, különben ugyanazok a szereplők alkotják. Végső soron ennek a központnak a helyes működése okozza azt, hogy valaki vonzóvá válik-e a másik nem számára vagy sem.

A szex központ gyakorlatai

Végezzünk csípő nyitó gyakorlatokat, és az alhast fokozottan megmozgató testgyakorlatokat. Hölgyeknek valamilyen kellemes, a csípőt hangsúlyozottan kiemelő tánc nagyon hasznos, mint pl. a hastánc valamelyik modern vagy tradícionális verziója, míg a férfiaknak egy olyan harcművészet áll a legjobban, amely szintén a csípőre helyezi a hangsúlyt - ilyen az aikido, a karate irányzatok legtöbbje, de a kínai iskolák házatáján is szét lehet nézni.
Rendszeresen vizsgáljuk felül kapcsolatainkat önmagunkban. Különösen a párkapcsolatunkat és szemlélődve magunkban lássuk át, hogy kihez milyen kapcsolat fűz. Milyen érzelmek és milyen motívumok határozzák meg azt az adott kapcsolatot.
Vizsgáljuk meg a szexuális életünket is, és vegyük észre, ha túlzottan kimerítjük ezen a területen magunkat. Persze a túlzott elfojtottság is energiavesztéssel jár, így ezt is kerülni kell.
És nem elfelejtendő, hogy ha már kialakult valamilyen fizikai probléma, betegség, akkor azt fizikai szinten is kezelni kell, ha szükséges, orvosi ellenőrzés mellett.

Legközelebb a harmadik központ területével, fizikai, energetikai és mentális összefüggéseivel foglalkozunk majd.

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló