Purnam Jóga Purnam Jóga

Való-e a jóga nyugati embernek?Még manapság is találkozom olyanokkal, akik megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán való-e a jóga olyan nyugati embereknek, mint amilyenek mi vagyunk. Illetve sokszor előkerül a kérdés, hogy megvalósítható-e a jóga a világi ember számára.

Megelőlegezem a válaszokat. Igen és igen. 

Való igaz, hogy a jóga hindu kultúrkörben fejlődött ki, és ezért sokan azt gondolják, néha még maguk a hindu emberek is, hogy ezt senki más nem értheti meg, csak olyan ember, aki abban a kultúrában szocializálódott. Valójában egészen más a helyzet, mivel a jóga a hindu hagyományokon belül is sajátos. Nem kapcsolódik ugyanis a valláshoz és kívül állt az egykori varnákon, azaz a kasztrendszeren is. Így bár a jóga hindu és sok tanítója a hinduizmus valamelyik ágához tartozik, maga a jóga tanítás ezektől független, egyetemes igazságokon alapszik, magán az emberi elmén, és annak működési sajátosságain, ami minden vallás, kultúra és náció emnerénél ugyanúgy van. A jóga nem is igényli a hitbéli meggyőződést, mivel gyakorlatai nem igénylik azt, hogy higgyenek bennük, elég azokat pusztán gyakorolni, és meghozzák a várt eredményt, ami nem más, mint a testi és szellemi kiegyensúlyozottság és a belső béke. Olyan belső béke ez, amely ott gyökerezik mindannyiunkban, amely felold a szenvedés alól és amely által békében tudunk élni a világgal is körülöttünk, amely még ma is a szeretet alapú vallások terhe alatt nyög és amelyet szélsőséges fanatikusok tartanak félelemben 2000 év óta vagy az egyik vagy a másik vallás szent tanításaira hivatkozva. A tiszta hit elvezet Istenhez, de a belső békét hit nélkül is meg lehet lelni. Mi nyugatiak könnyebben el tudjuk fogadni a keleti gondolkodást, mint azt a keletiek gondolnák. Nem véletlen, hogy számos jóga és más indiai szellemi iskola élére egyre több nyugati származású vezető kerül. Ahogy a jóga nyugaton terjed, nem kérdés, hogy való-e nekünk ennek a tanulása. Egyértelműen megtaláltuk benne azt, ami a mi kultúránkból hiányzott. Azt a tiszta módszert, amellyel tudományos igénnyel megvalósítható az, amire minden ember áhítozik: békére most és nem majd a túlvilágon talán. 

Aki kicsit tájékozódik az indiai kultúrában, találkozhat olyan dolgokkal, amelyek miatt azt hiheti, hogy a jóga nem megvalósítható, vagy nem is érthető a nyugatiak számára. Egyrészt tudnunk kell, hogy az értelem nagyon kicsi része az emberi elmének. Az elme egésze nem értelmes és a szokásos értelmünkkel számos dolog értelmezhetetlen, ilyenek pl. az érzelmek, amelyek szintén az elme működéséből fakadnak, vagy az ihletettség, amit bármely művész átélt már, de nem tudott értelmezni. Még egy sor olyan dolog működik az elménkben, ami nem értelmes. De akkor vajon miért akarjuk az értelmünkkel felfogni egyrészt önmagunkat, másrészt az egész világot, amikor lényünk nagyobbik része nem az értelemnek engedelmeskedik, hanem elménk egy másféle működése jellemző rá. A keletiek pl. épp ezért nem hiszik, hogy a nyugati ember tényleg meg tudja valósítani a jóga lényegét, mivel nagyon függünk az értelmünktől, elménk eme kicsi szegmensétől.

Ugyanakkor épp nekünk adatott meg a mai korban, hogy elég rugalmas gondolkodásunk legyen, hogy eléggé szabadok legyünk vallástól és más szellemi, morális és kultúrális köteléktől. Ez a feltétele annak ugyanis, hogy szabadon tudjunk fejlődni. A klasszikus korban a jóga volt a kiút a varnák kötelékéből, azaz aki a jóga útjára lépett már nem tartozott egyik kaszthoz sem. Ez a szabadság nekünk ma nyugati emberként megadatott.

 

 

 

Immár a jóga nem csak a szerzetesek, vagy csak a hinduk által megvalósítható út. Néhányan, még a nyugati jóga oktatók közül sem hiszik, hogy a mi nyugati világunkban hétköznapi világi emberként elérhető eredmény a jógában. Nemrég azt hallottam, hogy egy jóga oktató arról tanít, hogy a kapcsolatoknak nincs értelme és eleve akadályozzák a fejlődést és a megszabadulást.

Ez téves gondolkodás és pusztán a kiábrándultság hangjai szólnak belőle.

A valóság az, hogy épp ebben a világi életben élhető meg a jóga tanítása igazából. Olyannyira, hogy azon, hogy milyenek a kapcsolataink, milyen a párkapcsolatunk, hogyan éljük meg a mindennapi helyzeteket, mértékadó a-tekintetben, hogy hol tartunk a fejlődésben. Ilyen szempontból a párkapcsolat a legigazibb spirituális fejlődésmutató. Ugyanilyen fejlődésmutató az is, hogy hogy állunk az anyagiakhoz. Nem kell szegénységi fogadalmat tennünk ahhoz, hogy a legmagasabb szellemi állapot felé haladjunk, vagy akár el is érjük azt, de szabadnak kell lennünk tőlük, vagyis ha az anyagiak határoznak meg, vagy mert nincsenek és hiányt szenvedünk, vagy mert nagyon is vannak és rabjai vagyunk, nem tudunk előre haladni. Ugyanígy a párkapcsolatra is igaz ez. Ha rabjai vagyunk a kapcsolatunknak és megköt minket, akkor nem segíti a fejlődésünket. De ha felismerjük benne azt, hogy hibáink és erényeink kiváló megnyilvánító tere, ahol megfigyelhetjük, tesztelhetjük és felismerhetjük majd ezáltal fejleszthetjük önmagunkat, akkor a párkapcsolat, vagy bármely kapcsolat szabaddá tesz. 

A jóga nem azt jelenti, hogy különös pózokban egyre nagyobb ügyességet fejlesztünk, amivel elkápráztatjuk, megborzongatjuk vagy megdöbbentjük a környezetünket.

A jóga azt jelenti, hogy képesek vagyunk az elménket és ezáltal önmagunkat is megismerni. A megismerésen túl képessé válunk arra, hogy uralkodjunk az elmén, vagyis befolyásunk lehet arra, hogy az hogyan működjön. Felismerve az elmefolyamatok létrejöttének okát, képessé válunk arra, hogy még létrejöttük előtt kontrolláljunk olyan gondolatokat, vagy más működéseket, amelyek nem szükségesek számunkra, mint pl. az, hogy folyton magunkban bosszankodunk helyzeteken, amik már vagy elmúltak, vagy sosem voltak, vagy hogy gyakori félelmeink vagy negatív gondolataink elrontják a hangulatunkat és megmérgezik a pillanatokat.

A jóga azt jelenti, hogy képesek vagyunk lecsillapítani az elme rohanó működését és meg tudunk pihenni a belső csendben, amely ott van mélyen mindannyiunkban, amit oly mélyre temettek az elmefolyamataink.

A jóga azt jelenti, hogy képesek vagyunk békével elfogadni azt ami jön, és meg tudjuk tenni azt, amit kell.

A jóga azt jelenti, hogy élvezni tudjuk a pillanatot, ami éppen történik, anélkül, hogy kiesnénk a jelen pillanatból és a múlton vagy a jövőn kezdenénk el rágódni.

A jóga azt jelenti, hogy jó élni.

 

Om Shanti

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló