Purnam Jóga Purnam Jóga

"Tudatállapotok", amelyek az életünket alakítják - 2013. 06.09.

Már sokat írtunk arról, hogy az elménk meghatározó életünk alakulása szempontjából, és arról is újra és újra írunk, hogy az elménk alakításával befolyásolhatóak azok a tendenciák, amelyek jellemzőek az életünkben.

Tegyük fel, hogy valaki elvesztette az állását és hosszú ideje nem talál újat. Ha valaki tudatos a belső folyamatait illetően, észrevehette, hogy még mielőtt elvesztette volna az állását, valami megváltozott az elméjében. A legtöbb esetben tetten érhető egy sajátos tudatállapot, amit ebben az esetben nevezzünk MunkaNélküli Tudatnak. Ez a MunkaNélküli Tudat már akkor kialakul, amikor az embernek még meg van a munkája. Azonban ha nem vesszük igazán észre és nem változtatunk rajta, akkor ez hamarosan valósággá változtatja önmagát és az ember elveszti a munkáját. Ahhoz, hogy újra munkába álhasson ki kell alakítania egy olyan tudatállapotot, ami a magabiztos megélhetés, és a dolgozói tudat állapotot hordozza magában. Ez, ha a munkahely vesztés tudata nagyon erős megrázkódtatással járt, igen nehéz feldat is lehet, különösen olyan időkben, amikor tömegek vesztik el a munkájukat. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy attól, hogy tömegek vesztik el a munkájukat, még nem kellene tömegeknek munkanélkülieknek maradni. Az elme, illetve ebben az esetben az a tudat, hogy képes vagyok újra munkába állni, munkát találni és produktívan tevékenykedni, kialakítja annak lehetőségét, hogy legyen hova menni dolgozni. Nem a munkahely teremti a munkaerőt, ahogyan azt logikusan gondolnánk, hanem a munkaerő elméje megfelelő tudatállapotban teremti a munkalehetőséget.

Ugyanígy van ez a vagyoni helyzettel is. Ismerek olyat, aki mióta legelőször találkoztunk, azóta folyamatosan panaszkodik arról, hogy milyen rendkívül rossz anyagi helyzetben van, ugyanakkor továbbra is sok százezerrel gazdálkodik havonta, miközben csak a saját háztartásáról kell gondoskodnia. Nála, a sok negatív gondolat ellenére tartja magát a gazdag vagyok tudatállapot, ami adott esetben újra és újra létrehozza a megélhetés könnyűségének állapotát is.

Vagy a betegségeket is említhetnénk. Melyikünk ne tapasztalta volna azt a pillanatot, amikor hirtelen megéreztük, hogy megbetegedtünk, pedig a testi tünetek még nem is jelentkeztek. Aztán pár órára, vagy egy-két napra rá jöttek a testi tünetek is. Ilyenkor szintén a tudatállapotunk változik meg. Valamiért nyitottakká válunk a betegségre. Vagy mert régóta nem oldottunk meg egy problémát magunkban, vagy mert valamilyen előnyünk származik a betegségből, vagy mert egyszerűen félünk a betegségtől és utat engedünk magunkban neki.

Meg kell tanulnunk kialakítanunk az alábbi tudatállapotokat:
- egészséges vagyok
- gazdag vagyok
- boldog vagyok
- sikeres vagyok
stb. Mindenki egészítse ki a saját szájíze szerint.

De hogyan változtatható meg egy ilyen tudatállapot?
Valójában nem igazi tudatállapotról van szó (ezt a fogalmat a jógában általában másra szoktuk használni, lsd: 7 tudatállapot lent*), hanem egy olyan működési mechanizmusról az elmében, ami erősen tartja magát a különböző akarati vagy vágybéli tiltakozás ellenére. Különös módon egy ilyen tudatállapotot: szegény vagyok, anyagi gondjaim vannak, vesztes vagyok, stb., nem tudunk pusztán akarati szinten kezelni. Ennek mélyebben kell megragadnunk a gyökerét, de akkor sikerülhet.

Építsünk új tudatállapotot!
Tegyük a következőt:
- Dőljünk hátra egy kényelmes karosszékben, vagy helyezkedjünk el meditációs pozíciónkban, majd csendesítsük el az elménk. Szerencsés, ha elsajátítottunk egy meditációs gyakorlatot, ez segítségünkre lehet. Aztán futtassuk végig a gondolatainkat lazán, minden tiltakozás nélkül azon az élethelyzeten, amiben vagyunk, és próbáljuk meg egyetlen mondattal vagy akár egyetlen szóval jellemezni. Sokszor már itt megfeneklünk, mivel a félelem akadályozhatja a szembenézést. Újra meg kell próbálnunk, ha elsőre nem sikerül. Ha meg van a szavunk, vagy a mondatunk, akkor írjuk ezt le egy papírra, pl.: úgy érzem vesztes vagyok.
- Ismét dőljünk hátra pár órával vagy egy nappal később és gondoljuk újra, mit jelent vesztesnek lenni. Majd gondoljuk végig azt is, mit jelent nyertesnek lenni. Amikor ezt tesszük, újra jöhetnek ellenérzések, pl. harag, más nyertesek iránt érzett harag, mások hibáztatása, amiért mi nem vagyunk nyertesek, irígység, stb. Ez nem természetellenes, de fontos, hogy ezek miatt eleve kizárt, hogy nyertesek legyünk. Egy felnőttrangú ember nem hibáztat másokat a helyzetéért, nem hibáztatja a válságot, vagy a kormányt, vagy Istent, hanem felelősséget vállal az életéért, és először önmagát változtatja meg.
- Ha megvannak a belső "ellenlábasok", akkor el kell kezdenünk gyakorolni az ellenkezőjüket. Mondjuk ha irígység van bennünk, akkor el kell kezdenünk gyakorolni a mások sikere felett érzett örömünket. Gyakoroljuk ezt először a szeretteinken. Örüljünk a sikereiknek, még a legapróbbaknak is. Aztán jöhetnek a barátok, ismerősök. Aztán gyakoroljuk ezt idegeneken, ismeretleneken, pl. nézzünk olyan műsorokat, amiben biztos, hogy valaki nyer, és módfelett örüljünk ennek. Aztán gyakoroljuk az ellenfeleinken, riválisainkon. Örüljünk az ő sikerüknek is. Ha nincsenek riválisaink, akkor fogjunk valami olyanba, amiben lesznek :) Aztán kezdjünk el örülni a saját apró sikereinknek is, ez nélkülözhetetlen. Mindezt ne akarjuk egyetlen nap alatt végigfuttatni. Adjunk neki pár hetet. Megéri.
- Dőljünk hátra újra és elménkben alakítsuk ki azt az érzést, ami a kívánt új tudatállapotunkkal jár. Pl. ha az anyagi gondok megoldása a cél, akkor figyeljük meg magunkban milyen érzés az, amikor rendelkezésünkre áll mindaz az anyagi forrás, amire szükségünk van. De fontos, hogy tényleg szükségünk legyen rá, és ne csak a félelmeink miatt akarjunk vagyont. Már gondolatban is használjuk vagyonunkat alkotásra, jótékony célokra, a világ és önmagunk emelkedésére. Az érzés átélése, megteremti a kívánt tudatállapotot.
Addig gyakoroljuk ezt, amíg magabiztosan nem érezzük, hogy belül megváltozott a tudatállapot. Ne addig, amíg a külvilágban meg nem történik a változás, vagyis az életünk át nem alakul, mert az hamarabb elkezd átalakulni, mint ahogy a tudatállapotunk ténylegesen és maradandóan megváltozott volna.
Tehát csak gyakoroljuk, amíg meg nem változtunk tényleg belül.

Bálint

(* a 7 tudatállapot: 1. Ébrenlét, 2. Ébrenlét és Álom közötti átmenet, 3. Álom, 4. Álom és mélyalvás közötti átmenet, 5. Mélyalvás, 6. Szamádhi, 7. Turija)facebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló