Purnam Jóga Purnam Jóga

Az örömteli kapcsolatokról 1.

Néhány héttel ezelőtt egy hűvös szombat délután húsz év elteltével ismét összejött középiskolai évfolyamom. Őszintén szólva szinte semmit nem változott a csapat, legalábbis első pillantásra. Aztán annak rendje és módja szerint mindenki elkezdte mesélni a történetét. Húsz év történetét 5 percben. Ahogy sorra jöttek egymás után a felnőtt életek, egyre érdekesebbé kezdett válni számomra az, amit hallok. Egyszerre kibontakozott előttem a lassan középkorúságba hajló magyar férfiak legtöbb problémája, legfontosabb nehézségeik, és mindaz, ami egy életben fontos lehet, vagy hiányozhat.

Ahogy hallgattam az élettörténeteket, világossá vált számomra, hogy leegyszerűsítve négy dolog foglalkoztatja az embereket:

- a kapcsolatok

- a munka

- a pénz

- a tanulás, fejlődés

Aztán ki is nyitottam néhány magazint és ami addig elkerülte a figyelmem, most egyértelműen ott állt előttem: a jósok, a horoszkópkészítők és a többi nem éppen egzakt tudomány képviselője ugyanezekkel a témákkal próbálja magához csalogatni a kuncsaftokat.

Akkor elgondolkodtam, hogy az életnek ezeken a területein milyen válaszokat, útmutatásokat képes adni egy komoly tradíciókkal rendelkező, élő tudomány, a jóga. Tudunk e megoldást találni a párkapcsolataink problémáira, az emberekkel fenntartott kapcsolataink nehézségeire? Tudunk-e megoldást a munkahelyi problémákra, vagy egyáltalán, tud-e segíteni a jóga abban, hogy könnyebben munkát találjon valaki? Megoldhatók-e az anyagi gondok a jóga segítségével, és hogyan segíthető a tanulás és a fejlődés?

A válasz egyértelmű igen. A jóga tartalmazza azokat az eszközöket, amelyekkel mindezeken az életterületeken magabiztosabban álljuk meg a helyünket, amelyekkel képesek vagyunk könnyebben, gyorsabban megoldani a felmerülő problémákat és helyesebb, jobb, békésebb állapotokba léphetünk tovább általuk.

Azok, akik a jógában mélyebben elmerülünk, hajlamosak vagyunk sokszor elfelejteni azt, hogy a jóga gyakorlatai nem csak a végső cél, azaz az elme feletti legteljesebb kontroll megszerzését segítik elő, hanem utat mutatnak abban is, hogyan legyünk életünk igazi formálóivá.

A következő néhány részben arról lesz szó, hogy ezeken a területeken hogyan alkalmazzuk a jóga tanításait, legyenek azok életmódbéli útmutatások, élethelyzetekhez való filozófiai hozzáállások, vagy épp testgyakorlatok vagy légzőgyakorlatok.

Kezdjük tehát a kapcsolatokkal!

Mindannyian azt szeretnénk, hogy kapcsolataink örömforrássá váljanak, és ez nem csak a párkapcsolatunkra igaz. Hogy ezt elérjük, sokféle módszer alakult ki az idők folyamán, amelyek több kevesebb sikerrel jártak.

A jóga szemlélete abban különbözik a legtöbb módszertől, hogy a többi embert nem tőlünk független létezőként definiálja, hanem a megfigyelőtől nagyban függővé teszi azt, hogy a környezet milyen minőségben mutatkozik meg.
Ez azt jelenti, hogy nem tekintjük abszolútnak a világ jelenségeit és a többi embert, hanem tudatosítjuk, hogy az, amilyennek éppen akkor látjuk őket, nagyban függ attól, hogy mi milyenek vagyunk. Vagyis a szomorú hír az, hogy nincs módunk arra, hogy valakire úgy haragudjunk, hogy közben nem vetünk számot azzal, hogy mi magunk mit rontottunk el, illetve azzal, hogy a helyzet milyen belső gyengeségünkre, hibánkra vagy hiányosságunkra mutat rá. Ez igaz akkor is, amikor esetleg az adott személy, vagy esemény tőlünk különben igen távol, vagy minket közvetlenül egyébként nem érintve történik. Abban az esetben ha hatással van ránk, azaz bennünk belső folyamatokat indít el, akkor foglalkoznunk kell a kérdéssel abban a kiterjesztett formában, amiben megláthatjuk, hogy személyiségünk miképpen függ össze az adott emberrel, helyzettel, eseménnyel.

Vegyünk egy példát!

Tegyük fel, hogy van egy ember, aki hihetetlen mértékben feldühödik, ha részeg ember van a társaságában, és kínos módon beszólogat neki. Ennek egyrészt azért nincs értelme, mert a részeg részeg, és ennélfogva nem teljesen beszámítható. Ebben az esetben azon kell elgondolkodnia annak, aki a részegekre így reagál, hogy vajon mi van ennek a kényszeres belső késztetésnek a hátterében. Kiderülhet, hogy ennek az embernek az apja alkoholista volt. Ezért az akkori kisgyermekben kialakult a részegekkel szembeni egységes undor, gyűlölet és ellenszenv egy mély félelemmel együtt, ami mindezeket az érzéseket hosszútávon táplálja. Ennek az embernek fel kell ismernie mindezt és rá kell ébrednie, hogy nem az adott emberrel van baja, hanem továbbra is az apjával, s amíg azt a kapcsolatát magában rendbe nem tette, addig nem lesz képes tovább lépni afelé, hogy az ilyen helyzetekben független tudjon maradni. Azonban ha foglalkozik magával az önmegismerés valamelyik útján, mondjuk pl. a jógával, megtörténhet, hogy néhány hét vagy hónap múlva, már úgy tud részegek társaságában időzni, hogy sem félelmei, sem gyermekkori sérelmeiből fakadó késztetései nem jönnek elő.

Talán ez a példa nem a legkedvesebb és nem is ragadja meg a téma egészét, de a következőkben még cizelláljuk mindezt.

Addig is vegyük észre, hogy hangulatunk meghatározza azt, hogy a világot épp szépnek vagy szörnyűnek látjuk, pedig ugyanarról a világról van szó. Vegyük észre, hogy olykor ugyanaz a személy szimpatikusnak tűnik, míg máskor ki nem állhatjuk. Vegyük észre, hogy a viszonyulásunk a dolgokhoz éppen aktuális lelki és mentális állapotainktól függ. De még ennél mélyebben ugyanígy függ mélyebb belső milyenségünktől az, hogy milyennek éljük meg mindazt, ami velünk történik.

Lássuk meg tehát, hogy a körülöttünk élők nem rendelkeznek tőlünk független minőségekkel, azaz milyenségük a bennünk szunnyadó dolgoktól függ. Ennél még messzebbre megyünk legközelebb, amikor kifejezettem a párkapcsolatok szemszögéből közelítjük meg ezt a kérdést és megnézzük, hogy mindennek tudatában hogyan tehetjük örömtelivé kapcsolatainkat.

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló