Purnam Jóga Purnam Jóga

A sötét oldal 2. - A jóga árnyai - 2013. 04. 04.

Minden, amivel magunkban nem tudunk, bírunk vagy akarunk szembenézni, minden, ami a környezet által vagy saját magunk által le lett bennünk tiltva, minden, ami ellentétben áll a normákkal vagy a saját magunk által helyesnek titulálttal, az az árnyékvilágunkat fogja gazdagítani. Ebből a szempontból a jóga különben magasztos tanításai komoly veszélyeket is rejtenek magukban. Ugyanis ha mindazoknak az elveknek, amelyek a jóga tanításban megjelennek, meg akarunk felelni, akkor el kell nyomnunk magunkban azokat a természetünknél fogva adott kézségeket, tulajdonságokat, késztetéseket, amelyek nem illenek ehhez a tanításhoz. Az ilyen elnyomott dolgok azonban attól, hogy nem éljük meg őket, hogy nem nézünk velük szembe, a tudattalanunkból lesznek majd hatással ránk és befolyásolják a személyiségünket, a gondolkodásunkat, a sorsunkat.
Az egyik legfőbb elv a jógában az ahimsa. Itt a szóeleji "a" egy fosztóképző, míg a himsa-ártani, bántani, ölni-t jelent. A jógában olyan hamar kezdik tanítani ezt az elvet a jógatanárok, hogy a jógázók többsége még meg sem ért arra, hogy felfogja mit jelent ez, sőt sajnos a jógatanárok többsége sincs ezzel egészen tisztában, mivel a jógaszútrák nem fejtik ki a jelentését. Az általános fordítás szerint nemártásnak szoktuk hívni, és azt a tanítást hordozza, hogy a jógi tiszteli az élet minden formáját. Azonban ha valaki elkezdi életében gyakorolni a nemártást, abból baj lehet. Egy pont után már ki sem akar lépni a házból, mert minden lépésénél attól fog félni, hogy agyontapos egy vétlen hangyát. Nem eszik semmi olyat, amiről azt gondolja, hogy életét adta azért, hogy ő ehessen, így lassan már nem is fog enni szinte semit, mert hát végülis minden él, vagy élt amit mi emberek eszünk.
Ezzel önmagának máris árt. Ugyanakkor a személyiség is torzulni kezd. Miközben kifelé a nemártás áhitatos mosolyával kábítja a környezetét és önmagát, közben igazából erőszakos személyiséggé válik. Ezért találkozhatunk olyan jógázókkal, akik ha véletlenül nem az történik, amit elképzeltek, akkor az erőszakosság legkülönfélébb és körmönfontabb, álcázott vagy nyílt formájával esnek az embernek.
Ez okozza azt is, hogy miközben a satja, az igazsághoz való hűség a másik kiemelt tanítás, addig jógázók ezrei áltatják magukat azzal, hogy jó a jógatanáruk, jó az életük, jó a párkapcsolatuk, vagy hogy minden úgy van jól, ahogy van. Valójában egy hazugság világot építenek maguk köré, aminek ők a legnagyobb áldozatai.
Ez okozza azt is, hogy miközben a szerénység és az alázat központi téma a jógatanárok képzésében, mégis önelégült, nárcisztikus és képmutató modern jógik tekergetik magukat százak előtt kérkedve azzal, amit "elértek".
Ez okozza azt is, hogy miközben a brahmacharya tanítása az önmegtartóztatásról mértéket szab a szexuális és egyéb vágyak kiélésének, közben jógaoktatók, mesterek és még időnként guruk is a tanítványaikkal való szexualitás, vagy rosszabb esetben a zaklatás hibájába esnek.
Ez okozza azt is, hogy miközben a lopás a jóga szerint is fő bűn, addig jógaoktatók, jógaközpontok a leggátlástalanabb módon lopják el egymástól az ötleteket, másolják le a programjaikat, csábítják el egymástól a tanítványokat. Ennek az egyik legérdekesebb megnyilvánulása a tanítások lopása. Hogyan lehetséges ez? Számtalan oktatótól hallottam, hogy óra előtt felmegy a Youtube-ra és megnéz néhány videót, hogy inspirációt nyerjen. Milyen érdekes! Olyat tanít, amit ki sem próbált? Igen. Ez is lopás.

Tudnunk kell, hogy mindaddig, amíg a jóga tanításait nem megvalósítjuk, hanem magunkra erőltetjük, addig nem teszünk mást, mint növeljük árnyékoldalunkat, amely végül a bukásunkat okozza és a fent említett módokon vagy még sokkal borzasztóbban törhet felszínre.
Akkor mire valók a jóga ezen elvei:
Ahimsa (helyesen fordítva ártatlanság), Satya (Igazsághoz való hűség), Astéya (nem lopás), Brahmacharya (önmegtartóztatás), Aparigraha (Nem felhalmozás)?
Valójában ezek a tanítások - amelyekről már különben korábbi leveleinkben is írtunk, s amelyekről már akkor is megjegyeztük, hogy nem arra valók, hogy magunkra erőltessük őket - olyan ajánlások amelyek tükrében érdemes újragondolni napi tevékenységeinket, viselkedésünket, és elgondolkodni azon, hogy hogyan kellett volna cselekednünk ahhoz, hogy megfeleljünk az elveknek. Ekkor ezek az elvek mértékadóvá kezdenek majd válni és lassan lassan beépülnek a viselkedésünkbe. Azonban ha ezen tanítások miatt elfojtjuk természetes viselkedésünket, akkor semmivel nem válunk kiegyensúlyozottabb és boldogabb emberré. Lehet, hogy a jóga társadalomban majd el tudjuk hitetni, hogy mi már milyen magas szinten vagyunk, valójában azonban csak önmagunkat csapjuk be.
Az árnyék visszaüt és ezt nem kerülheti el senki, aki nem vesz róla tudomást.

folytatjuk...

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló