Purnam Jóga Purnam Jóga

Áldás és átok - 2013. 01. 08.

A szavak erejéről volt már szó néhány korábbi cikkünkben. Említettük már, hogy a pozitív gondolatok, a célok megfogalmazása különös fontossággal bír a sikereink elérésében. Nem beszéltünk viszont még arról, ami pedig majd mindenki által gyakorlottan benne van a hétköznapok ritunjába: nem szóltunk még az áldás és átok témájáról.
Sajnos a legtöbben e kettő közül inkább az átkozódást gyakorolják, anélkül, hogy valójában tudnák, hogy mit is csinálnak valójában. Áldást csak kevesen osztanak, lehet, hogy úgy gondolják, hogy az áldás osztás az kifejezetten egyházi feladat. Pedig nem. Ha átkozódhatunk autóvezetés, sportközvetítés, vagy egyszerűen csak egy leejtett kulcscsomó miatt, akkor ugyanígy áldást is oszthatunk bármikor.

Az áldás és az átok nem puszta jó vagy rossz kívánság. Az a szerencsénk, hogy ahhoz, hogy egy átok igazán hasson, erős elmének kell azt kimondani, de ilyen nem sok akad. Az áldás esetén ez sajnos hátrány. Erős elméje csak kevés embernek van. Ráadásul erős elmét nehéz kialakítani haragos, gyűlölködő vagy gonosz állapotban, mivel ezek az állapotok épp az elme gyengeségét mutatják. Egy erős elméjű ember békés, nyugodt, higgadt és mértékletes. Takarékos az energiáival. Egy gyenge elméjű (s ezesetben nem a pejoratív értelmében) nem tud energiájával takarékoskodni, folyton érzelmi hullámzásokba merül és újra és újra elragadtatja magát vagy pozitív vagy negatív értelemben. Egy gyenge elme nem képes határt szabni a gondolatok, a vágyak és az irígység vagy a félelem által ébredt rosszindulat eluralkodásának. Egy erős elmében is megjelenhetnek ezek, de egy erős elméjű ember uralkodik önmagán, és érzelmileg lényegesen stabilabb. A gyenge elme tipikus jellemzője az, hogy másoknál többnek hiszi magát, s ez gyakran párosul kiváló intelligenciával, ami segít abban, hogy másokkal is el tudja hitetni ezt.

Hogyan válhat valaki erős vagy gyenge elméjű emberré és lehet-e változtatni ezen, ha már egyszer kialakult?
Az erős elme önfegyelemmel és mértéktartással, de nem önsanyargatással alakítható ki. Minden vágy, félelem, hiúság, irígység, minden negatív gondolat, minden túlzásba esés gyengít. Ha már kialakult bennünk a gyengeség, akkor igazán nehéz dolgunk van. Ha észrevettük, hogy harag, gyűlölet, félelem és vágy uralja az életünket, akkor nagyon össze kell szendünk magunkat, hogy változtatni tudjunk. Sajnos minél több energiánk van, annál könnyebb ez a feladat, de minél kevesebb, annál nagyobb valószínűséggel veszítünk még több energiát. Tudatosnak kell maradnunk.
Először is gyakorlojuk a pozitív gondolkodásnak azt a formáját, amikor mindenkiben, akit ismerünk megkeressük azt a tulajdonságot, amit pozítvnak, előnyösnek, szeretetre méltónak látunk. Aztán ugyanezt tegyük meg saját magunkkal is. Kezdjük el ezeket a tulajdonságainkat felerősíteni, de nem megfeledkezve a saját sötét oldalunkról, azokról a tulajdonságokról, amelyek miatt mindezt elkezdtük. Kezdjünk el uralkodni a kirobbanó haragunk, és magával ragadó félelmünk fölött. A felébredő vágyakat pedig tekintsük energiának, de ne hagyjuk, hogy túl sokat járjon rajtuk az eszünk. Foglalkozzunk a családunkkal, a munkánkkal, a szeretteinkkel, a kedvtelésünkkel, és engedjük a vágyainkat és a félelmeinket háttérbe szorulni mindezek között. Ne engedjünk a pletykának, ne engedjünk a kísértésnek. A kísértések fölött szerzett győzelem igazán megerősít. Ugyanakkor ne is fosszuk meg magunkat az élet ajándékaitól, mert az is gyengít, csak ne akarjuk őket féktelenül habzsolni. Tudnunk kell, hogy az élet ajándékai akkor nem jutnak el hozzánk, ha valahogy becsuktuk előttük a kaput.
Észre fogjuk venni, hogy elménk erősödni kezd majd. Közérzetünk javul. A szerencsénk jó irányba fordul. Akkor kezdjük el az áldás gyakorlását! Mondjunk áldást a napra, amit megkezdünk reggel és az éjszakára, ami magunk mögött maradt, bármilyen is volt az. S tegyünk ugyanígy este. Mondjunk áldást a helyre, ahol lakunk, az utcára, amin végig megyünk. Mondjunk ládást magunkban a szeretteinkre és a családunkra. Mondjunk áldást az ismeretlenekre. És mondjunk áldást az ellenségeinkre, mert ilyen minden jellemes embernek akad. Mondjunk áldást a munkahelyünkre, hiszen ez segít fenntartani magunkat és a családunkat.

Minél erősebb az elménk, áldásunk annál nagyobb erővel fog hatni. Minél nagyobb a belső békénk és csendünk, kimondott szavaink annál inkább beteljesülnek. Minél tisztább a fejünk, annál jobban látjuk a világ valóságát magunk körül, anélkül, hogy a félelmeink és a vágyaink miatt újra és újra szörnyűbbnek látnánk azt. S ha erősödik az elménk, kerüljük az átkozódást, mert minden kimondott rosszindulat megmérgezi a világot, elhervasztja az épp kibontakozni készülő tiszta tudatosságot.

Legyen áldott minden szó, ami segít továbbadni a békét.

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló