Purnam Jóga Purnam Jóga

A tükörneuronok szerepe a jóga oktatásban - 2013. 06. 28.

A modern idegtudomány alig néhány éve kezdte felfedezni azt, hogy az emberi idegrendszerben is találhatók olyan, úgynevezett tükörneuronok, amelyeket korábban állatkísérletekben már különben megfigyeltek. Ezek a neuronok többek között a frontális lebeny és a halántéki lebeny egy viszonylag vékony, alig néhány sejt vastagságú részét képezik, de más agyi területeken is megtalálhatók. Mértek tükörneuron működést pl. a látókéregben is.

A tükörneuron elnevezés onnan származik, hogy a mérések szerint a vizsgált személynél ha saját maga végzett egy mozgást, vagy látott másvalakit ugyanazt a mozdulatot végezni, idegrendszere ugyanazt az aktivitást mutatta. A vizsgálatok szerint egyetlen ok miatt nem végezte tényleg a mozgást egy másik személy mozgása láttán, azért mert teste proprioceptív érzékelése más jelzést küldött az agyba, vagyis azt, hogy a testrész nem mozog. Ezzel blokkolódott ugyan a mozgás, de idegrendszeri szinten legalábbis részlegesen lejátszódott ugyanaz, amit az alany látott. Számos vizsgálat és tudományos kutatás igazolja azt, hogy ezek a tükörneuronok felelősek azért is, hogy képesek vagyunk mások mozdulatait, arckifejezését, érzelmi állapotát megérteni, vagy átérezni mások fájdalmát, vagy örömét.

Miért lehet lényeges ennek ismerete a jóga oktatásban?

Ezek a tudományos tények megvilágítják azt, miért van kiemelt fontossága a jóga gyakorlatok bemutatásának. Ha egy gyakorlatot a jógatanár alaposan begyakorol, elmélyülten és kifinomultan bemutat a tanítványainak, beindítva ezzel bennük a tükörneuronok aktivitását, lényegesen nagyobb hatást ér el, mintha csak mondja a gyakorlatot. Csak a verbális instrukciókat használva persze nagyon sok mindent meg tudunk tanítani, és nélkülözhetetlenek is. De a helyes sorrend a gyakorlatok oktatásában a következő:

1. Bemutatás - a gyakorlat lehető legtökéletesebben átélt kivitelezése, amely magában foglalja azt is, miközben bemutatjuk a gyakorlatot, valóban arra figyelünk mi történik benne. Ha úgy végezzük a bemutatást, hogy közben csak a külsőnkre összpontosítunk, akkor ez másolódik a nézők, a tanítványok idegrendszerében is. Ha azonban elmélyedünk, és valóban, ahogy kell, a légzéssel összehangolt módon, elmélyülten, befelé figyelve mutatjuk be a gyakorlatot, akkor ez fog másolódni. Ne felejtsük el! Ha nem jól gyakoroltuk be a gyakorlatot, akkor az is másolódni fog. Ha nincs benne elég tapasztalatunk, akkor az adódik tovább. Igen nagy tehát a felelősségünk ebben.

2. Verbális instrukciókkal pontosítjuk a kivitelezést. Ennek meg vannak a maga előnyei és hátrányai. Ha túl sokat mondunk, akkor egyszerűen nem lesznek képesek elmélyedni a gyakorlatban. Vagy összezavarodnak a sok instrukciótól. Ha túl keveset mondunk, akkor nem haladunk megfelelően. Tény azonban, hogy minden alkalommal minden hibát nem lehet kijavítani. Nekünk is türelmesnek kell lennünk, hogy kivárjuk, mikor érkezett el az idő egy adott hiba kijavításához. A verbális instrukciók egy nagy kísértése az, amikor túllépünk az instrukció határán, és már sugalmazásokkal, imaginatív eszközökkel azt is meg akarjuk határozni, hogy mit érezzen a gyakorló, és nem csak azt, hogy mit csináljon, mire figyeljen. Ez azonban végzetes hiba. Ha megmondjuk mit érezzen, azonnal elvettük a szabadságát.

3. Ha szükséges finom igazításokkal segítjük a pontosságot. Nem az a helyes, ha állandóan, ha kell ha nem fogdossuk a tanítványainkat. Az érintést a lehető legkisebb mértékűre szorítjuk, csak a végszükség esetére tartogatjuk. Ez ugyanis egy nagyon intenzív hatás, amivel nagymértékben megváltoztatjuk a személyes gyakorlat tapasztalatát. Befolyásolja az energetikai és a mentális folyamatokat. Van olyan helyzet, amikor azonban nem lehet elkerülni. A jóga oktatáshoz belső csendességre van szükség. Az igazításokhoz, amikor hozzáérünk a tanítványainkhoz, azonban még fokozottabban birtokában kell lennünk a belső csendességben végzett tevékenykedésnek. Ennek hiányában ugyanis az érintésünkön kívül belső elmetartalmaink, szándékunk, hangulatunk és érzelmeink is befolyásolni fogják a jógázót. Különösen tilos úgy javítani, hogy közben valaki másra figyelünk, vagy mintegy szórakozottan sétálgatva bele-bele nyúlunk egy-egy tanítvány gyakorlásába, miközben kifelé beszélünk. Figyelmünket összpontosítsuk ilyenkor arra, akivel foglalkozunk és tartsuk a belső csendességet!

Ha tanulóként valakire a figyelmünket összpontosítjuk, vagy különben a mindennapjainkban sokat vagyunk együtt, idegrendszerünkben átalakulási folyamatok indulnak el. Szinaptikus kapcsolataink (azok az összeköttetések, amelyek segítségével idegsejtjeink egymáshoz kapcsolódnak) átrendeződnek annak a mintának megfelelően, amelyet a figyelmünk fókuszában lévő személynél tapasztalunk. Ugyanakkor az is igaz, hogy a jógaoktatóval gyakran a tudat módosult állapotában vannak a jógázók. Relaxáció, meditációs gyakorlatok. Egy ilyen állapotban szervezetünk még nyitottabb a másolásra. Személyiségjegyek, szokások képesek másolódni, de hangulatok, érzelmi minták dominanciája is. Nem mindegy tehát, hogy mit adunk tovább!

Mindezek közben, oktatásunk elhivatott tevékenységében tehát figyelnünk kell arra, hogy személyes tapasztalatunk, elmélyült gyakorlásunk, őszinte hozzáállásunk nem csak valami elvont spirituális módon lesz hatással tanítványainkra, hanem igen kézzel fogható, biológiai módon is, a tükörneuronok útján.

Ezzel a felelősséggel kívánok tiszta, elmélyült gyakorlást minden napra.

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló