Purnam Jóga Purnam Jóga

A yogi állam

Vajon melyik a legjobb állami berendezkedés? Van olyan egyáltalán, hogy legjobb? A királyság, a demokrácia, a diktatúra vagy az anarchia? Mi nyugati gondolkodású emberek, legalábbis a legtöbbünk a demokráciára szavazunk, de valójában nem ettől függ, hogy egy állam jólétet teremt-e a népének, vagy nyomort. Ennek hátterében valami egészen más áll.

Az óidők királyai - szemben azzal, amit a leginkább gondolunk róluk - nem a hatalom mámorában úszva, népüket sanyargatva tömögették a zsebeiket. Az ő felelősségük a nép védelme volt a külső támadások ellen, amelyek a nomád életmódról átállva a fölművelő, helyhez kötött életmódra a földért folyó küzdelemmel együtt vette kezdetét. Ezek a királyok nem zsarnokok voltak, hanem védelmezők. Csak később alakult ki az, hogy erejüket saját népük ellen fordítva zsarnokokká váltak, s már nem a népet védték, hanem a saját érdekeiket. A régi királyok még a népnek tartoztak beszámolóval és felelősséggel, a zsarnok királyok már Istennek, így a nép kivéreztetése legalizálódott és mivel Isten jóváhagyta, legalábbis ezt állították magukról ezek az elfajzott uralkodók, nem szólhatott bele senki.

Ha végignézünk az ember törtémelmén, jól látható, hogy minden állami berendezkedés arról szólt, hogy néhány ember érdekeit, vagyonát, egzisztenciáját védi a sokaság sokkal alacsonyabb életminőségével szemben. Így van ez még a demokráciákban, sőt a nyugat önmagára büszke szabadságában is. Kétségtelen tény, hogy e szabadság, amit nyugati világunk az elmúlt 25 évben kivívott, ritka kincs a történelemben, amit meg kellene becsülnünk és meg kellene tudnunk tartani. De még ebben a korok óta páratlan szabadságban is igaz az, hogy a vezetők, egy gazdag vagy a politikai életben gazdaggá lett elit, önnön személyes céljaira használja fel azt az erőt, amit státusza biztosít számára. Holott ez a szabadság az egyetlen, ami képes lenne megoldani haldokló világunk problémáit. Ezek a problémák pedig a teljesség igénye nélkül:
- környezet szennyezés
- élelmezési problémák
- foglalkoztatási problémák
- gazdasági problémák
- etnikai gondok
- háborúk
Mindegyik mögött, a fel nem soroltak mögött is, ugyanaz a dolog áll. Minden baj oka az önérdek. Vagyis az, hogy olyan emberek vezetik világunkat, akiket az önérdek hajt és nem képesek felülemelkedni ezen, hogy átlátva világunk egységes mivoltát, olyan döntéseket hozzanak, amelyek összességében oldják meg a világ gondjait. Mert erre volna lehetőség.

Ez a lehetőség azonban csak akkor nyílik ki számunkra ha világunkat már nem az önérdektől vezérelt vezetők irányítják. Akkor vajon kik? Olyan emberek, akik lemondtak a világi javakról és rendelkeznek a bölcsesség felismerésének képességével. Világunkat lemondott bölcseknek kellene vezetni, akik nem a nekem ez jó - nekem ez rossz elvén döntenek a meghatározó kérdésekben, hanem a helyes utat látják az egész világ nézőpontjából. Ez igen széles látókört, nagyon fejlett személyiséget és teljesen önérdek mentes hozzáállást kíván.
Egy hétkönapi ember élhet az önérdekei szerint. Egy cégvezető vezetheti a cégét a személyes érdekeire építve. De egy állami vezető lemondott kell, hogy legyen, csak így lehet képes arra, hogy helyes döntéseket hozzon és javára váljon a népnek, akiknek élére állt.

Ilyen bölcs kevés van ma még. Pedig ha világunk fenn akar maradni, akkor félre kell tennünk az önérdeket. Ha ez ma bekövetkezne, az ember világa csodálatos fejlődési útra lépne és biztosíthatná fennmaradását e-bolygó életében. Ha ez nem történik meg, csak egy felvillanás leszünk a Föld történetében, ahol az élet majd nélkülünk, emberek nélkül folytatódik tovább, hiszen ez az egész, bármennyire is ezzel áltatják magukat a különböző vallások, nem miattunk jött létre. Mi emberek csak egy pillanat vagyunk az élet nagy filmjében. De ha felismernénk azt, hogy mi vagyunk azok, akik a világ kertészei lehetnénk, akkor amit eddig ártottunk a világnak, azt még jóvá tehetnénk.

OM
Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló