Purnam Jóga Purnam Jóga

Kontakt jóga

A hatha jóga gyakorlása önmagában is sok örömet rejt magában, azonban ez teljesebb lehet, ha a gyakorlatokat párban, akár kedvesünkkel együtt végezzük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kontakt jógát csak párok gyakorolhatják.

Lényege abban áll, hogy a közösen végzett testhelyzetekben tovább segíthetjük gyakorlótársunkat, s önmagunkat. Az óra eleji elcsendesedéstől kezdve folyamatos kontaktus áll fent a gyakorló pár között. Figyelmünk önmagunkon túl társunkra is kiterjed, s a két ember légzése összehangolódik, majd mozgásuk egységbe kerül. Mindamellett tehát, hogy a két külön lény mozgása és légzése összeolvad, s a köztük lévő határok kissé elmosódnak, a gyakorlás hatására kapcsolatteremtő képességünk, kommunikációnk, metakommunikációnk és környezetünkre, társainkra irányuló érzékelésünk is finomodik.

Párkapcsolatban élőknek különösen azért javasolt, mert segíti kedvesünk mélyebb megismerését, megértését, s az egymás közötti mentális és verbális párbeszédet. Fejleszti a közös megoldások megtalálásának, a problémák közösen történő kezelésének képességét, melyek fontos tartópillérek a párkapcsolatok mindennapjaiban. A gyakorlások jó hangulata üde színfolt lehet a hétköznapokban, s a közös tevékenység közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Óra közben a karma jóga önzetlenségét is megtapasztalja a gyakorló. Feltétel és önzés nélkül segítjük társunkat, hogy átlépjen nehézségei felett, s ez lehetőséget ad a közös sikerélményre, és a más sikere felett érzett feltétel nélküli öröm átélésére.

A kontakt jógát rendszeresen gyakorlók beszámolnak arról, hogy folyamatosan javul a környezetükkel való együttműködési képességük, könnyedebben kommunikálnak, teremtenek kapcsolatot, nagyobb figyelemmel viseltetnek környezetük felé, így emberi kapcsolataik minősége is változik, kooperatívabbak, alkalmazkodóbbak, megértőbbek lesznek. Ezáltal környezetük másképp viszonyul hozzájuk, több sikerélményt, pozitív megerősítést kapnak kívülről is.

A társunk folyamatos kontrollt nyújt a gyakorlásunkban, ami a fejlődésünk elősegítése szempontjából rendkívül fontos. Pontosabban, precízebben végezhetők a gyakorlatok, hiszen társunk azonnali visszajelzést ad nekünk. Pl. egy egyensúly gyakorlatban úgy lehet közösen megállni, ha a lehető legnagyobb mértékben pontosítjuk a testhelyzetet, s majd miután megtaláltuk benne saját egyensúlyunkat képesek vagyunk a pozíciót a másikkal összehangolni, összecsiszolni, s ezt követően a lehető legfinomabban társunkhoz igazítani. Ha nem jól építkezünk, az egyensúly felborul, s mind két fél tartása szétesik. Más esetben pedig az érintés, vagy akár a másik jelenléte adhatja meg azt a plusz erőt, ami szükséges még, hogy lépjünk egyet előre a gyakorlásban.

Talán mindez jól szemlélteti, hogyan tanít a kontakt jóga jóval többet, mint a testhelyzetek puszta páros kivitelezése. Persze egyedül is át lehet lépni az akadályokat, de együtt könnyebb föléjük hidat emelni.

Kontakt jóga gyakorolható csupán az együttlét öröméért is, persze a fejlődés mellékhatása így is elkerülhetetlen.facebook

Purnam Yoga & Meditation 
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló