Purnam Jóga Purnam Jóga

 

    Ereklyék alkonya

 

 

A KRISTÁLYKOPONYÁK 


Sokan hisznek bennük, hogy egykor a Maya civilizáció alkotta őket, összesen 13-at, hogy amikor majd egyszer újra együtt lesznek, akkor a mennyei tudással ruházzák fel az embert. Mások szerint földön kívüliek ajándéka az embernek, de önmagukban nagyon veszélyesek. Nem szabad a szemükbe nézni, mert az végzetes. A kristálykoponyák története annyira megragadta az embert, hogy neves múzeumok is tartanak egy-egy példányt a vitrinjeik egyikében, mint pl. a British Múzeum, vagy a Louvre. Az egyik leghíresebb koponya a különben magánkézben lévő Végzet Koponyája, amit egy 20. század elején végzett feltárás során talált egy 17 éves fiatal hölgy egy barlangban tökéletesen tisztán, ragyogó állapotban.

 

A VÉGZET LÁNDZSÁJA 

Longinus lándzsájának is nevezik. A legenda szerint a római katona, Longinus, ezzel ellenőrizte, hogy Jézus már tényleg halott-e. Mások szerint ezzel adta meg neki a kegyelem döfést, ami által megváltotta Jézust a szenvedéstől. Azóta a lándzsa különleges erőt birtokol. Olyannyira, hogy a Világ nagy hadvezérei, királyai akarták magukénak tudni, mivel állítólag a tulajdonosa legyőzhetetlen. Még Hitler is hitt benne, ezért Ausztria annektálásakor első útja a Hofburgba vezetett.

 

A TORINÓI LEPEL 

Úgy mondják, hogy ezzel a lepellel borították le Jézust, miután levették a keresztről. A Sindone több, mint 4 méter hosszú és több, mint egy méter széles. A hagyomány szerint a lepel Jézus testének, arcának lenyomatát rögzítette a kínhalál után, s erre minden rajta lévő nyom meggyőzően utal is.

 

BUDDHA FOGA 

A Dathavamsa krónika szerint Buddha egyik szemfogát elhamvasztása után kiemelték a hamvakból és ezzel kezdetét vette a Szent Fog különös története. Évszázadokig egy templomban őrizték, majd a növekvő háborúskodások miatt a 4. században egy hercegnő kontyában csempészte azt be Srí Lankára. Máig itt tartják buddhista szerzetesek és vigyázzák, hogy senki még csak meg se pillanthassa, függetlenül attól, hogy egyébként tömött sorokban állnak az emberek, hogy egy pici lyukon bepillantva megnézhessék azt a dobozt, amiben tartják. Birtoklása gazdagság és legyőzhetetlenség forrása, mint általában az efféle szent ereklyéknek. 

Még sok más példát is hozhatnánk arra, hogy milyen tárgyak, testrészek, helyek váltak szentté, és lettek évszázadokon keresztül célpontjai hatalomvágynak, nyerészkedésnek vagy egyszerűen csak a hitnek. Apropó HIT. Vajon miért volt szüksége a fenti ereklyék tulajdonosainak arra, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálják meg a tárgyakat?

A Kristálykoponyák legutóbbi vizsgálata alapján mindegyik a múlt század elején készült madagaszkári kristályokból egy francia régiségkereskedő megbízásából.

A Lándzsát sosem használták harcban, valószínúleg a 8. században készült kifejezetten ereklyének.

A Lepel a radiokarbon kormeghatározás alapján da Vinci korabeli, ugyanakkor Buddha fogát pedig már régóta nem látta halandó szem.

 

A tudás és a hit két nagyon különböző dolog. Ha tudás van nincs szükség hitre, hiszen tudjuk. Azonban ha nem tudjuk, hogy valami van vagy nincs, vagy hogy mi is valójában, de szeretnénk, hogy legyen, vagy több legyen, mint aminek egyszerűen látszik, akkor hit kell. A hit hatalma megkérdőjelezhetetlen. Semmilyen tudományos vizsgálat nem képes azt igazolni vagy cáfolni, vagy a mibenlétét firtatni. Egyszerűen csak van vagy nincs. És hát a tudományos vizsgálatokkal bizony az a helyzet, hogy könnyen teszik próbára a gyengébb hitet és cáfolataival szertefoszlathatják, míg ha valakiben nem foszlik szét a hit erős vászna, az pedig megerősítve magát elvakult hitet ébreszthet magában, mert nem akarva szembenézni a valósággal, bizony ebbe az irányba is fordulhat az ember. Úgyhogy a legjobb, ha a hit tárgyait nem bolygatja a tudomány. 

Egész életünk Isten ajándéka, de eközben lehet, hogy nem életünk felé fordulunk teljes szeretettel, látva benne a legmagasztosabb csodát, azt hogy tudatában vagyunk a létezésnek és képesek vagyunk az Öntudatra is, hanem másba vetjük hitünket: régen halott emberek tárgyaiba, amik talán már nem is igaziak, vagy hamisítványokba, amik soha nem is voltak azok. Miért? Ennyire kell valami fogódzó?

Igen. Ennyire kell a fogódzó. Egy tárgy, ami már nagyon közel van a legfelsőbbhöz, hiszen az Jézus vagy Buddha életének vagy testének egyik darabja és általa, azáltal, hogy látom, érintem, tapasztalom, én is közelebb kerülhetek egy pillanatra ahhoz a legfelsőbbhöz, amit sehogy máshogy nem tapasztalhatok. És a hit ebben meggyógyít és felemel és áldottá tesz. Ez az áldás pedig nincs meg ereklye nélkül. Pedig meg lehetne. De ehhez megint odaadás, gyakorlás és más gondolkodásmód kellene, ami kényelmetlen. Kényelmesebb egy ereklye hatalmában bízni.

Léteznek szent helyek, amelyek régi történetek régi bölcseiről, szentjeiről, papjairól vagy hőseiről szólnak, akik nagy tetteket hajtottak végre egykor, vagy szeretnénk azt hinni, hogy ilyet tettek, s ezek a helyek még visszaadják egy-egy pillanatra nekünk a reményt, hogy talán mi is képesek vagyunk e nagy tetteket megtenni. De aztán csak a csodát várjuk, pedig mind képesek vagyunk a nagy tettekre. Nem kell a világot akarni megváltani, elég, ha önmagunkat megváltjuk életünk haszontalanságaitól, a fájdalmainkat okozó helytelen lelki attitűdjeinktől, a szenvedést okozó tévedéseinktől.

S ha valamiben hiszünk, engedjük, hogy ez a hit elmélyüljön és megbizonyosodássá érjen bennünk! Persze a spirituális utak különösek. Bármelyik félrevisz hittel vagy anélkül és bármelyik ugyanúgy célba is vezethet. 

 

Om Shanti

Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló