Purnam Jóga Purnam Jóga

Az egyetemes szeretetről
egy kicsit másképp

Előzőleg a hatalom csakrájáról írtunk, amelyben már bevezettük, hogy a hatalommal való belső egyensúly kialakítása, azaz a külső hatalom elfogadása és helyes kezelése, illetve a saját hatalmunk felfedezése és megélése milyen alapot biztosít ahhoz, hogy az egyetemes szeretet szintjére lépjünk.

Az egyetemes szeretet oly sokat feszegetett téma a jógához hasonló spirituálisabbnak mondott utakon. De hogyan vagyunk képesek ezt ténylegesen megélni és megvalósítani?
Sajnos felszólításra vagy kérésre nem megy. Az emberi személyiség fejlődés, amelyhez különben én egyenlőségjelet teszek a spirituális fejlődéssel, nem léphet át lépcsőfokokat. Meg kell élni és egyensúlyba kell hozni az alatta lévő lépcsőket e-szerint:
- az anyagisághoz, az anyagiakhoz és a biztonsághoz kapcsolódó helyes viszony kialakítása - ez lehet elfogadása vagy elengedése az anyagiaknak, de semmiképp nem elutasítása,
- a szexualitáshoz fűződő helyes viszony kialakítása, amikor sem nem túl hangsúlyos, sem nem elfojtott a szexualitás. Vagy a szexuális vágy elengedése, de semmiképp nem elutasítása, vagy alantassá minősítése,
- a hatalomhoz való viszonyt azzal, hogy megéljük a saját hatalmunkat és azzal, hogy elfogadjuk azt, hogy nálunk nagyobb hatalmak is munkálnak ebben a világban.
Csak ezek után képes az ember arra, hogy átlépjen az egyetemes szeretet szintjére, amikor is minden teremtmény felé ugyanazzal a homogén szeretettel viszonyul. (Mindenesetre kérdéseket vet fel az is, hogyan képes valaki lemondani valamiről, amit még nem szerzett meg, de ez nem mostani cikkünk témája.)

A keresztény tanok, vagy több hindu szellemi áramlat, de gyakran a jóga tanárok is középpontba helyezik az egyetemes szeretet kérdését. Eretneknek fog hangzani, amit most írok, de semmilyen vallási érzelmet gyakorló megbántása nem áll szándékomban, de meglátásom szerint az egykori Jeshua rabbi tanítása, amit kereszthalálával, mint megváltó cselekedettel teljesített ki, nem a szegényeknek szóltak, függetlenül attól, hogy a keresztény tanokban megjelenik Jézus egy állítólagos kijelentése, miszerint hamarabb jut át egy adott teve a tű fokán, mint hogy egy gazdag ember a paradicsomba jusson, mégis ha elfogulatlanul, és birtokában az őszinte megközelítésnek, szemügyre vesszük a dolgot, valójában inkább a jobb módban élő rómaiaknak és hébereknek hordozhatott jelentést tanítása. Sovány vigasz is lett volna ez a szegényeknek és méltatlan Jézus mély tanításához.
Mivel abban az időben a rómaiak megélték az anyagiakhoz való viszonyt, és ugyanígy megélték a szexualitásukat is, ugyanakkor Róma kiteljesítette hatalmát a világban, elérkezett számukra a következő lépcső, azaz az egyetemes szeretet szintjére léphettek volna. Talán nem véletlen, hogy a kereszténység központja végül Rómába kerül és innen indul világhódító útjára. Ez az egyetemes szeretet szintjére lépés azonban nem sikerül. Róma elbukik azzal, hogy Jeshua tanításait hatalmi érdekeinek fenntartására használja fel, azaz megreked az egyel alacsonyabb szinten. Ez a megrekedtség még ma is tart. Jézus a rómaiakat készült megváltani, és feljebb emelni, és persze ezzel saját népét is, hiszen ha ez sikerül, akkor Róma hatalma úgy vált volna áldássá minden provincia felett, mint ahogyan a víz borrá vált Jézus kezében.

Ma sajátos kort élünk. Van a világnak egy szeglete, ahol az anyagiak és a szexualitás megélése szabadon lehetővé vált. Ez a mi nyugati világunk. Itt a hatalom is más fényben tűnik fel, mint az ezt megelőző korokban, vagy akár a világ más tájain. Talán most nekünk lenne lehetőségünk arra, hogy rendbe téve az alsó három csakrát, azaz
- kiegyensúlyozzuk az anyagi dolgokat, elkerüljük a túlzott felhalmozást és megszüntessük a szegénységet, biztonságot alakítsunk ki társadalmi szinten,
- a szexualitás kiegyensúlyozásával a szex a megfelelő helyre kerülve sem túlzottan előtérbe, sem túlzottan elnyomva ne legyen,
- a hatalmat gyakorlók megválva személyes érdekeiktől és a hatalommal élve de nem visszaélve vezetve világunkat
feljebb léphetnénk eggyel az egyetemes szeretet szintjére.

Rajtunk múlik. Törékeny nyugati világunk képes lenne erre. Milyen jó lenne, ha nem kellene újabb kétezer évet várni arra, hogy ennek lehetősége ilyen mértékben újra felmerülhessen a világban!

OM
Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló