Purnam Jóga Purnam Jóga

A testi-lelki-szellemi egység

Megint egy tévhitet szeretnénk szerteoszlatni. Sajnos a jógatanárok sokan a New Age mozgalom irodalmi termékein és szellemi iránymutatásain nevelkedtek, ami bizony korántsem a leghitelesebb forrása a szellemi tudományoknak. Mivel a New Age azt az alapvető hibát követi el, hogy minden klasszikus szellemi iskola és vallás esszenciáját próbálja kiemelni és felhasználni, majd együtt alkalmazni, végzetes zsákutcába, a spirituális hiedelmek és a szellemi alulműveltség útjára vezeti követőit. Mivel azonban a New Age tanításai, köszönhetően a számtalan könyvnek, bulvár cikknek és a meglehetősen képzetlen, ám igen sok embert elérő New Age-es szerzőknek, sajnos eme gondolatvilág közkeletűvé, már-már általánossá vált. Ennek okán sajnos sok olyan ismeret van köztudomásban, ami mögött semmilyen igazságtartalom nincs és nem hogy nem segít megérteni magunk és a világ valós viszonyát, és megmutatni azt a helyes utat, amin járva a világban békében élhetünk, hanem hiedelmei révén éppen az ellenkező irányba vezet.

képforrás: mesosyn.com

A sok ilyen tévhit között szerepel pl. az is, amikor a csakrákat és a meridiánokat, valamint az ezekhez kapcsolódó elveket vegyítik, mintha ugyanaz lenne a kétféle megközelítés, pedig a két iskola legalább annyira nem olvasztható össze, mint ahogy a fa sem olvasztható össze a fémmel.
Vagy ott van a jóga néhány szellemi tanítása, amit félreértelmezve ilyen gondolatok születnek:
- Minden úgy van jól ahogy van, ne tegyél semmit.
- Mindent el lehet intézni a szeretettel.
- Úgyis minden illúzió, miért aggódsz a dolgok miatt.
stb.
Ezek azonban sajnos nagyon nagy károkat okoznak nem csak azok életében, akik ezeket végletes hittel vallják, hanem azokéban is, akik ki vannak téve annak, hogy ezeket hallgassák.

Az egyik ilyen markáns tévhit a testi-lelki-szellemi egységgel kapcsolatos. A téves hiedelem szerint a betegségek és minden baj forrása az, hogy ez az egység valahol megbomlott és a diszharmónia okozza a kialakult betegséget. Valójában azonban ez az egység nem képes megbomlani, vagyis képes, de az a halálkor következik be, különben életünk minden pillanatában harmóniában vannak.
A jóga valójában nem is erről a háromról beszél, hiszen a hétköznapi értelemben a lelki oldal valójában az érzelmeket jelöli, míg a szellemi oldal a gondolkodás és a világnézet területe. A jóga terminológiájában ez a kettő egységesen a mentális terület. Amikor a jógában lélekről beszélünk, akkor arról a forrásról beszélünk, ami sérthetetlen, mozdulatlan, változatlan, önmagában teljes, időtlen létező, amelyből maga az életünk fakad. Ez még nem Isten, bár a felsorolás akár rá is igaz lehetne.
Mivel azonban a jóga terminológia szerinti Lélek nem változik a test vagy az elme változásaival, csak önmagában teljesként van, jobb, ha kivesszük ebből a felsorolásból.
Illetve egy fontos alkotónk, ami viszont nagyon is változik, kimaradt. Ez az életenergiánk tere, a pránikus mező, az a finom fizikai tér, amiben az egész testünk fürdik szünet nélkül, s ami nagyon érzékenyen reagál a környezeti és a belső változásokra, beleértve az elmebéli, azaz gondolati és érzelmi változásokat is. Ez kis gyakorlással jól meg is figyelhető, úgyhogy nem is kell hinni benne különösképpen.

Újradefiniálva tehát ezt a hármast, valójában fizikai-, energetikai- és mentális (érzelmi és gondolati, szellemi) egységként létezünk. Ez a struktúra viszont annyira stabil, hogy elemei szinte minden pillanatban tökéletesen együtt változnak. Ha az elménkben megváltozik valami, annak csakhamar nyoma van az energiamezőben és a testen is, ezt sok vizsgálat igazolja, és ez bizony visszafelé is igaz. Éppen ez teszi lehetővé, hogy ha valami nincs rendben az elménkben, mondjuk nem foglalkozunk megfelelően egy mentális problémánkkal, akkor az szomatizálódva megjelenjen a testen, mint betegség. Illetve ez teszi lehetővé azt, hogy ha valami megjelent a testen, mint betegség, akkor azzal tudjunk foglalkozni mentális szinten, hogy belül kezeljük a problémát. És akkor még ott van az energiamező, mert ha azt is megtanuljuk érzékelni, akkor sokkal hamarabb tetten érhetőek a változások, még mielőtt azok testi tüneteket okoznának maradandóan. Ha ez az egység megbomlana, az nagyon hamar halálhoz vezetne, hiszen az olyan lenne, mintha a karunk elvált volna a testtől, de nem vennénk észre. Ezek folyamatos és stabil együttműködésben vannak, elválaszthatatlanul együttműködnek, mindig tökéletes harmóniában.

Hálásak lehetünk lényünk természetes bölcsességének, hogy ez így van, és azért is, hogy ebbe az egységbe nem vagyunk képesek tudatosan beleavatkozni. Felhasználni ezt az egységet azonban képesek lehetünk, hiszen ezáltal tudunk hatni a fizikai test mozgatásával, gyakorlatoztatásával az elmére és ezáltal akár a saját jellemünkre is azon felül, hogy képesek vagyunk a kialakult betegségek három irányból való kezelésére is. A betegség ugyanis nem a testi-energetikai-mentális egység felbomlása, hanem ennek a harmonikus egységnek a bizonyítéka.

OM
Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló