Purnam Jóga Purnam Jóga

A segítő erőkről

Mint az bizonyára kiderült az eddigi írásainkból, a jógát és a keleti tanokat meglehetős racionalitással közelítjük meg és elég határozottan elválasztjuk a hindu tanításokat a jóga hagyomány útmutatásaitól. Ez az elválasztás azért is fontos, mert a hindu tanítások számos olyan erősen vallásos nézettel vannak átitatva, amelyek ha nem is idegenek a jóga tanítástól, mégiscsak meglehetősen nehezen érthetővé teszik a mondandót. Ráadásul az a veszély is fennáll, hogy a hallgatóság ezekben a vallásos hittel alaposan átitatott nézetekben elmerülve szem elől téveszti a jóga igazi, vallásmentes útmutatását.

Sokféle út létezik és mivel nem vagyunk egyformák, mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy számunkra melyik út a megfelelő. Van olyan, aki a vallásos hitben leli meg a megnyugvást, van olyan, akit a tudomány elégít ki, és olyan is van, aki a megismerés eme sajátos útját, a belső megismerést, az elme megismerését és az elme fölött szerzett kontroll megszerzését tartja a számára legmegfelelőbb útnak. Ez a jóga, ami azáltal vezet minket a belső békébe, hogy segítségével feltárhatjuk bensőnk hihetetlen mélységeit, szépségeit és feloldhatjuk szörnyűségeit.

A jóga alapvetően nem tagadja a világ azon misztikus oldalát, amely felé oly sokan fordulnak mostanában menedéket keresve a világ tisztátalanságai, szenvedése vagy hazugságai elől. Abban a hitben ringatni magunkat persze igazán nagy butaság, hogy jelen életünk, megnyilvánulásunk, létünk nem annyira fontos, mert az igazi dolgok nem itt történnek. A jóga az igazság felismerését tanítja, ami arra ösztönöz, hogy nézzünk szembe a valósággal és lehetőségeinkhez mérten oldjuk meg a problémákat. Tegyünk azért, hogy a világ dolgai rendben haladjanak! Aki csak a világ azon rejtett oldalában képes gondolkodni, amely a legtöbb ember előtt nem csak ismeretlen, hanem egyszerűen nem létezik, igazából tagadja az életet és mindössze játsza, hogy boldog, vagy hogy minden szép.

Persze a létezésnek sok olyan formája lehet, amely nem csak hogy megismerhetetlen az ember számára, de még nagyjábóli fogalmat sem alkothatunk róla. Ennek oka az, hogy kénytelenek vagyunk a látás-hallás-tapintás-szaglás-ízlelés együttesében érzékelni a világot. Csakhogy a mindenség, és ezzel együtt közvetlen környezetünk is sokkal összetettebb és differenciáltabb lehet. Azaz sok olyan lehet a környezetünkben, amelyről korlátozott felfogóképességünk miatt egyszerűen nem is szerezhetünk tudomást. Közvetetten azonban sokan beszámolnak arról, hogy tapasztalnak olyan dolgokat, amiket a hétköznapi módon nem lehet megmagyarázni.

A hindu és még jónéhány nép vallási felfogása visszavezethető a természeti erők megfigyeléséhez. Sok istenség valójában a természet egy-egy elemét hivatott megszemélyesíteni. Így tapasztalták elődeink pl. azt is, hogy lehet a természetben valamiféle segítő erő, ami bizonyos dolgokat, tetteket, vállalkozásokat segít létrejönni, míg másokat nem támogat. Ezért alakulnak ki azok a szertartások, amelyek végülis ezeket a segítő erőket kívánják felébreszteni és maguk mellé állítani. Jellemzően azonban az imák és könyörgések valamilyen nehézségben, szenvedésben szólalnak meg és kérik az isteneket, vagy Istent, hogy lépjen közbe. A bajban mindenki vallásossá válik. És valóban ilyenkor sokszor be is indulnak a természet erői, hiszen mi magunk is annak részeiként, a természetben egy igen nagy elme erő potenciállal rendelkezve igen hatékonyan hívhatjuk be a segítő erőket. A természetnek ezen képviselői azonban nem "hallgatnak" a kényszerre, a erőszakra és a követelésre. Csak az alázat és az önátadás vezet eredményre. S ahogy segítő erők léteznek, létezhetnek olyanok is, amelyek gátolják a világ dolgainak alakulását vagy az ember tetteit, akadályozzák abban, hogy elérje céljait. Hitem szerint persze ezen erők java része mibennünk lakozik, mint egy belső akadályt képezve közénk és céljaink közé, de ugyanakkor azt sem lehet elvitatni, hogy a világ erőit nem ismerjük igazán. Dehát hogy is ismerhetnénk, hiszen még saját emberi képességeinkkel sem vagyunk teljesen tisztában.

Az istenek vagy Isten, vagy a természet - ki miben hisz - nem jó vagy rossz a mi szokásos megközelítésünkkel és hiába is öltöztetjük emberi intelligenciába őket, hiszen ha nálunk erősebb, hatalmasabb erőkről van szó, bizonyosan nem a mi különben is viszonylag gyengécske emberi intelligenciánk szerint működnek.
De kérhetjük ezen erők segítségét, és meg is kaphatjuk, ha az harmóniában áll a világ áramlásával.

OM
Regi & Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló