Purnam Jóga Purnam Jóga

A gyűlölet analízise

Még mindig a szívcsakrához tartozik a mai témánk. Legutóbb az egyetemes szeretetről írtam, és annak kapcsán is arról, hogy az egyetemes szeretet nem valami olyan, amit úgy döntök, hogy holnaptól elkezdem gyakorolni, és akkor megy is, hanem valami olyan, aminek vannak feltételei, és a feltételek teljesülése eredményezi, hogy az egyetemes szeretet felébredjen az ember szívében. Szóval, akik az egyetemes szeretetről papolnak, maguk sem tudják, hogy miről beszélnek. Ha azt szeretnénk, hogy a szeretet igazi tiszta és teljes mivoltában kigyúljon az ember szívében, akkor a materiális, a kapcsolati és szexuális és a hatalom és önkontroll területét kell rendbe tegyük előbb.

A gyűlölet mondhatjuk, hogy épp a szeretet ellentéte. Mi ez a gyűlölet valójában és miért alakul ki az emberben.
A gyűlölet nem harag. A harag természetes dolog, ami akkor, amikor akadályba, ellenállásba ütközünk bármilyen jellegű céljaink megvalósítása közben, vagy veszélyben érezzük magunkat vagy szeretteinket, automatikusan felébred. Ez az egészséges harag. Jó ha van, bár álszent világunkban nem túlzottan díjazzák.
A gyűlölet nem harag. A gyűlölet mögött gyengeség, félelem, kiszolgáltatottság, irigység, ostobaság és tudatlanság áll. Mindezek együtt hozzák létre a gyűlöletet, amit ráadásul táplálni kell, különben nem fejlődik elég erőssé.

Tehát ha valakiben gyűlölet van, akkor először számba kell venni, hogy mi az, amiért fél attól a valakitől, vagy valamitől, amit gyűlöl. Gyakran ha megvizsgáljuk az ilyen jellegű félelmeinket, rájövünk, hogy alaptalan volt. Máskor viszont lehet alapja egy félelemnek, de erről még külön érdemes beszélni.
Másodszor meg kell vizsgálnunk magunkat milyen gyengeségünk miatt alakult ki az adott félelem. Ha elég erősnek érezzük magunkat, nem fogunk félni. Ha kiszolgáltatottnak hisszük magunkat, akkor elfoghat minket a félelem. Sokszor még ezt sem ítéljük meg jól. Gyengébbnek hihetjük magunkat, mint amilyenek vagyunk.
Harmadszor ott van az ostobaság. A világban sok helyen van gyűlölet. Országok, népek, népcsoportok, vallási közösségek gyűlölik egymást. De e-mögött a gyűlölet mögött ott virít az ostobaság. Ha ostobák vagyunk, könnyen eshetünk a gyűlölet áldozatául. Sajnos ez nem függ végzettségtől vagy intelligenciától. Még a legintelligensebb ember is lehet ostoba és eshet a gyűlölet csapdájába. Láttunk erre már nagyon sok példát. Mivel azonban aki gyűlöl, épp az ostobaság csapdájában őrjöng, nem valószínű, hogy fel fogja ismerni, hogy épp ostoba. A legtöbbet a gyűlölt fél teheti az ügy megoldásáért. Mégpedig azzal, hogy folyamatosan információval látja el saját magáról azt, aki gyűlöli. Ha megismerjük a gyűlölt ellenséget, gyakran kiderül, hogy ugyanolyan ember, mint mi. Szeretetre és békére vágyik és örömökre az életben. Ebben nincs kivetni való.

Sajnos azonban, akit gyűlölnek, az a legritkább esetben tudja megőrizni a békéjét, hiszen borzasztó dolog gyűlöltnek lenni. A legtöbb esetben azzal védekezik az ember, hogy ő maga is gyűlölni kezdi azt, aki őt gyűlöli. Ezzel bezárult a kör. Már csak egy kívülálló lesz képes arra, hogy felébressze a gyengeségtől, félelemtől és ostobaságtól elvakult gyűlölködőket.

Ha megnézzük ezt a csakrák viszonylatában, láthatjuk, hogy a párhuzam itt is korrekt. A biztonság és annak hiánya az alsó központhoz kapcsolódik. A kapcsolat és annak hiánya, vagyis az, hogy diszhamronikus kapcsolatban vagyok valakivel a második központ területe, a kiszolgáltatottság és a saját életünk feletti hatalom elvesztése a harmadik központ problémája. Ha mindez adott, a szívben gyűlölet ébred, amit csak a magasabb csakrák szintjén tudunk megoldani: őszinte, igaz kommunikáció és bölcsesség útján.

Egy spirituálisan fejlett emberben már nem jelenik meg a gyűlölet, hiszen fejlődése révén személyiségében felülemelkedett az alsóbb központokból származó dominancián. Éppen ebben mutatkozik meg egy ember spirituális fejlettsége. Ha valaki gyűlölködik, vagy erre buzdít, még az alsó központok rabja és nem nevezhető magasan fejlett spirituális személynek. Így szavai nem hordozhatják az igazságot, csakis félelmet, ostobaságot és sötétséget. Sajnos az ilyen személyek gyakran igen erős elmeerővel rendelkeznek, ami miatt azt hihetjük, hogy valóban szellemi vezetők és sokakat fel is ültetnek ezzel és százak vagy erek követhetik, de valójában ez nem jelenti azt, hogy a helyes úton járnak. A tömeg nem legalizálja sem az álspirituális tanítót, sem a gyűlöletet. Csupán sok ember belső indíttatásának visszaigazolása. Csak azért, mert valaki erős elmével rendelkezik és ezzel visszaélve kihasználja mások belső békétlenségét és ezzel saját maga számára előnyöket kovácsol, még nem spirituális vezető.

Ha meg akarjuk szüntetni a gyűlöletet a világban, akkor tanulnunk és tanítanunk kell.

OM
Bálintfacebook

Purnam Yoga & Meditation 1147. Bp. Öv utca 140.
purnamyogaandselfness@gmail.com
jóga, tanfolyamok, távoktatás, jóga oktatóképzés, meditáció oktatóképzés, zugló